Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
325
Hôm qua:
669
Tuần này:
7596
Tháng này:
30669
Tất cả:
836344

Huyện ủy với công tác tổ chức cán bộ.

Ngày 23/11/2016 08:47:33

Huyện ủy với công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, từ đầu năm đến nay Huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tập trung thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2015. Tổ chức trao huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi đảng cho 562 đảng viên. Thực hiện việc xét kết nạp Đảng cho 162 quần chúng ưu tú và xét chuyển Đảng chính thức cho 228 đảng viên dự bị, tổ chức phát thẻ đảng cho 369 đảng viên chính thức. Trong hoạt động công tác tổ chức đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết 04/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVII về công tác cán bộ. Thực hiện việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các xã Thị Trấn nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo quy định của Đảng và pháp luật, bố trí lại cán bộ đối với 4 xã có 2 phó chủ tịch UBND theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong 9 tháng đã mở được 2 lớp bồi dưỡng cho 176 Đảng viên mới, 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 176 đảng viên, 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 152 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho 166 quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chức và cán bộ các tháng cuối năm 2016 Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nội dung kết luận số 13-TB/TW ngày của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi Đảng viên, triển khai thực hiện Quyết định số 390-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Quyết định số 391-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn quy định.

Thùy Dung
DSC_1205.JPG
Huyện ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2016

Huyện ủy với công tác tổ chức cán bộ.

Đăng lúc: 23/11/2016 08:47:33 (GMT+7)

Huyện ủy với công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, từ đầu năm đến nay Huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tập trung thực hiện việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2015. Tổ chức trao huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi đảng cho 562 đảng viên. Thực hiện việc xét kết nạp Đảng cho 162 quần chúng ưu tú và xét chuyển Đảng chính thức cho 228 đảng viên dự bị, tổ chức phát thẻ đảng cho 369 đảng viên chính thức. Trong hoạt động công tác tổ chức đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết 04/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVII về công tác cán bộ. Thực hiện việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các xã Thị Trấn nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo quy định của Đảng và pháp luật, bố trí lại cán bộ đối với 4 xã có 2 phó chủ tịch UBND theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong 9 tháng đã mở được 2 lớp bồi dưỡng cho 176 Đảng viên mới, 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 176 đảng viên, 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 152 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho 166 quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chức và cán bộ các tháng cuối năm 2016 Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nội dung kết luận số 13-TB/TW ngày của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi Đảng viên, triển khai thực hiện Quyết định số 390-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Quyết định số 391-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai công tác đánh giá, phân loại chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn quy định.

Thùy Dung
DSC_1205.JPG
Huyện ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2016
Dự báo thời tiết Thanh Hóa