Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
314
Hôm qua:
1420
Tuần này:
6976
Tháng này:
23410
Tất cả:
1232000

Huyện ủy Triệu Sơn với Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018-Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngày 15/02/2019 15:49:35

Năm 2018, công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong huyện đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Với khối lượng công việc nhiều, yêu cầu thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Triển khai Quy định số 98, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộ; Quy định số 89, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 105, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 126, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 132, ngày 08/03/2018 của Bộ Chính trị về việc Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 06, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Hướng dẫn số 16, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Hướng dẫn số 03 – HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban hành Kế hoạch số 116, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án số 05, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020.Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tình hình thực hiện Quy định số123, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Báo cáo tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 12 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 44 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 TCCS đảng và 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013 – 2017). Bổ nhiệm một số đồng chí trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện; Công an,Chỉ huy trưởng Quân sự các xã. Điều động lãnh đạo chủ chốt một số xã sang xã khác công tác.Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; kế hoạch tập huấn Nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện mở 04 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới cho 305 đồng chí; 04 lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho 305 đảng viên mới; 03 lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 178 quần chúng ưu tú; 02 lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho 107 đoàn viên ưu tú; 03 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở cho 330 đồng chí.Cử 3 đồng chí tham gia học Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí nâng ngạch chuyên viên chính, 25 đồng chí tham gia học Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tập trung tại Trường chính trị tỉnh. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không tập trung tại huyện cho 70 học viên, khóa học 2019 – 2020.Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 141 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, 182 cán bộ đang công tác thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tặng quà cho 153 đảng viên có Huy hiệu Đảng từ 60 năm tuổi đảng trở lên nhân dịp ngày thành lập Đảng 3/2/2018 và tặng quà tết cho 141 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 63 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã nghỉ hưu.Trao tặng Huy hiệu Đảng năm 2018 cho 853 đảng viên có tuổi đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm. Công tác phát triển đảng viên: Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết nạp 166 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 305 đảng viên dự bị. Đến ngày 30/11/2018, tổng số đảng viên Đảng bộ huyện: 12.249. Các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 26, gắn với thực hiện Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2020. Tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành: Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế phối hợp Bảo vệ chính trị nội bộ; Cơ chế chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.Rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và cơ sở để chuẩn bị cho nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024.Tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 03, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: đào tạo, chính sách cán bộ.Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh gía xếp loại cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng năm 2019.Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
CIMG0519.JPG

CIMG1770.JPG

IMG_0130[1].JPG

Bài: Đình Duyến
Ảnh: Thùy Dung- Lê Anh

Huyện ủy Triệu Sơn với Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018-Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đăng lúc: 15/02/2019 15:49:35 (GMT+7)

Năm 2018, công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong huyện đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Với khối lượng công việc nhiều, yêu cầu thực hiện phải đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Triển khai Quy định số 98, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộ; Quy định số 89, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 105, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 126, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 132, ngày 08/03/2018 của Bộ Chính trị về việc Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 06, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Hướng dẫn số 16, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Hướng dẫn số 03 – HD/TU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban hành Kế hoạch số 116, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đề án số 05, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2020.Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tình hình thực hiện Quy định số123, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Báo cáo tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 12 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; 44 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 TCCS đảng và 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013 – 2017). Bổ nhiệm một số đồng chí trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện; Công an,Chỉ huy trưởng Quân sự các xã. Điều động lãnh đạo chủ chốt một số xã sang xã khác công tác.Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; kế hoạch tập huấn Nghiệp vụ cho cấp ủy viên cơ sở và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện mở 04 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới cho 305 đồng chí; 04 lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho 305 đảng viên mới; 03 lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 178 quần chúng ưu tú; 02 lớp Bồi dưỡng chuyên đề cho 107 đoàn viên ưu tú; 03 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở cho 330 đồng chí.Cử 3 đồng chí tham gia học Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí nâng ngạch chuyên viên chính, 25 đồng chí tham gia học Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tập trung tại Trường chính trị tỉnh. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không tập trung tại huyện cho 70 học viên, khóa học 2019 – 2020.Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 141 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, 182 cán bộ đang công tác thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tặng quà cho 153 đảng viên có Huy hiệu Đảng từ 60 năm tuổi đảng trở lên nhân dịp ngày thành lập Đảng 3/2/2018 và tặng quà tết cho 141 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 63 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đã nghỉ hưu.Trao tặng Huy hiệu Đảng năm 2018 cho 853 đảng viên có tuổi đảng 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm. Công tác phát triển đảng viên: Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết nạp 166 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 305 đảng viên dự bị. Đến ngày 30/11/2018, tổng số đảng viên Đảng bộ huyện: 12.249. Các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 26, gắn với thực hiện Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2020. Tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành: Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy chế phối hợp Bảo vệ chính trị nội bộ; Cơ chế chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.Rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và cơ sở để chuẩn bị cho nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024.Tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 03, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: đào tạo, chính sách cán bộ.Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh gía xếp loại cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng năm 2019.Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
CIMG0519.JPG

CIMG1770.JPG

IMG_0130[1].JPG

Bài: Đình Duyến
Ảnh: Thùy Dung- Lê Anh

Dự báo thời tiết Thanh Hóa