Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1265
Hôm qua:
1166
Tuần này:
1265
Tháng này:
24307
Tất cả:
1272930

Huyện ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 08/03/2019 16:44:59

Ngày 8/3/2019 Huyện ủy đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đồng chí Hồ trường Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng bộ 36 xã, thị trấn và các Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy khai mạc hội nghị. Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu, liêm khiết, công tâm; không tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; không cục bộ, cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có năng lực vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực sự cầu thị, kiên trì, nỗ lực học tập, rèn luyện, nói đi đôi với làm. Có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đối với cán bộ cấp huyện: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Có tư duy đổi mới, có khả năng tiếp cận, nghiên cứu đóng góp vào công việc chung của Đảng bộ. Có khả năng cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; có năng lực tổ chức, điều hành. Đối với Uỷ viên Ban Thường vụ: Ngoài tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành, phải là người tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực; có uy tín trong Đảng, trong xã hội. Có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ. Thường trực cấp uỷ: Ngoài những tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Thường vụ, phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Nổi trội về năng lực công tác, tư duy đổi mới; có khả năng tổng hợp, phân tích, kịp thời chỉ đạo và xử lý những vấn đề mới phức tạp nảy sinh. Đối với cán bộ cấp xã: Có hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, phong cách làm việc dân chủ, tận tuỵ với công việc, sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Có khả năng chỉ đạo và giải quyết tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công, cũng như các vấn đề bức xúc ở địa phương: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã (diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý), cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) nói chung phải có trình độ đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên phải có bằng đại học chính quy; đồng thời, quan tâm đến các đồng chí tuy không được đào tạo cơ bản theo quy định, nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; những đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ cần xem xét vận dụng một cách thích hợp, cụ thể các trường hợp: Đối với cán bộ trẻ dưới 30 tuổi còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Về trình độ chuyên môn: Phải có bằng đại học chính quy; Phải giữ chức vụ từ phó phòng và tương đương trở lên;Thời gian công tác: Từ 5 năm trở lên (trừ nguồn quy hoạch là cán bộ Đoàn); Có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch); Đối với cán bộ dưới 45 tuổi, chỉ có bằng đại học tại chức, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Phải giữ chức vụ từ phó phòng và tương đương trở lên;Thời gian công tác: Từ 5 năm trở lên;Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên; Có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch); Có ít nhất một trong các hình thức khen thưởng sau: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của thủ trưởng bộ, ban, ngành Trung ương; Giấy khen của thủ trưởng cơ quan cấp có thẩm quyền; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền xác nhận. Đối với cán bộ dưới 45 tuổi chỉ có bằng đại học tại chức, nhưng trong quá trình công tác đã có bằng tiến sỹ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực dự kiến đưa vào quy hoạch, thì được xem xét đưa vào quy hoạch, không cần đầy đủ các tiêu chuẩn bổ sung trên, song phải có thời gian công tác ít nhất từ 3 năm trở lên và có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch), về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Về độ tuổi:cán bộ đưa vào quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu nói chung phải đủ tuổi để công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 5 năm). Thời điểm tính tuổi đưa vào quy hoạch: Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 tính từ thời điểm tiến hành rà soát (03/2019); đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 tính từ thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ mới.Thời điểm tính tuổi cán bộ quy hoạch cấp ủy là thời điểm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp; thời điểm tính tuổi cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp, cụ thể: Đối với quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:. Cấp xã: Nam sinh từ 4/1965; nữ sinh từ 4/1970 trở lại đây; Cấp huyện: Nam sinh từ 6/1965; nữ sinh từ 6/1970 trở lại đây; Đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: Nam sinh từ 05/1966, nữ sinh từ 05/1971 trở lại đây. Sau khi được nghe hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cao, đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong hướng dẫn để trong quá trình thực hiện được tốt hơn. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, kết luận hội nghị, trước hết đồng chí đề nghị các địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ đó là; Nghiên cứu thật kỹ hướng dẫn, không chủ quan: Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện nghiêm số lượng nguồn đưa vào quy hoạch. Đối với quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ các cấp, phải đảm bảo số lượng nguồn từ 1,5 - 2 lần so với số lượng cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch từ 2 - 4 người cho một chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá ba chức danh; không quy hoạch một chức danh quá 4 người. Đối với cấp xã mỗi chức danh chủ chốt (Bí thư, phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND) phải quy hoạch ít nhất một nguồn không phải người địa phương. Mọi công việc phải hoàn thành trong tháng 4/2019, gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định, tham mưu trình BTV Huyện ủy phê duyệt trong tháng 5/2019.IMG_20190308_140326.jpg

IMG20190308083127.jpg

IMG_20190308_140419.jpg
Đình Duyến

Huyện ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 08/03/2019 16:44:59 (GMT+7)

Ngày 8/3/2019 Huyện ủy đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đồng chí Hồ trường Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng bộ 36 xã, thị trấn và các Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy khai mạc hội nghị. Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu, liêm khiết, công tâm; không tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; không cục bộ, cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có năng lực vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực sự cầu thị, kiên trì, nỗ lực học tập, rèn luyện, nói đi đôi với làm. Có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đối với cán bộ cấp huyện: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Có tư duy đổi mới, có khả năng tiếp cận, nghiên cứu đóng góp vào công việc chung của Đảng bộ. Có khả năng cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; có năng lực tổ chức, điều hành. Đối với Uỷ viên Ban Thường vụ: Ngoài tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành, phải là người tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực; có uy tín trong Đảng, trong xã hội. Có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ. Thường trực cấp uỷ: Ngoài những tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Thường vụ, phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Nổi trội về năng lực công tác, tư duy đổi mới; có khả năng tổng hợp, phân tích, kịp thời chỉ đạo và xử lý những vấn đề mới phức tạp nảy sinh. Đối với cán bộ cấp xã: Có hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, phong cách làm việc dân chủ, tận tuỵ với công việc, sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Có khả năng chỉ đạo và giải quyết tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công, cũng như các vấn đề bức xúc ở địa phương: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã (diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý), cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) nói chung phải có trình độ đại học. Cán bộ dưới 45 tuổi đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên phải có bằng đại học chính quy; đồng thời, quan tâm đến các đồng chí tuy không được đào tạo cơ bản theo quy định, nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; những đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ cần xem xét vận dụng một cách thích hợp, cụ thể các trường hợp: Đối với cán bộ trẻ dưới 30 tuổi còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Về trình độ chuyên môn: Phải có bằng đại học chính quy; Phải giữ chức vụ từ phó phòng và tương đương trở lên;Thời gian công tác: Từ 5 năm trở lên (trừ nguồn quy hoạch là cán bộ Đoàn); Có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch); Đối với cán bộ dưới 45 tuổi, chỉ có bằng đại học tại chức, còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Phải giữ chức vụ từ phó phòng và tương đương trở lên;Thời gian công tác: Từ 5 năm trở lên;Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên; Có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch); Có ít nhất một trong các hình thức khen thưởng sau: Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của thủ trưởng bộ, ban, ngành Trung ương; Giấy khen của thủ trưởng cơ quan cấp có thẩm quyền; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền xác nhận. Đối với cán bộ dưới 45 tuổi chỉ có bằng đại học tại chức, nhưng trong quá trình công tác đã có bằng tiến sỹ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực dự kiến đưa vào quy hoạch, thì được xem xét đưa vào quy hoạch, không cần đầy đủ các tiêu chuẩn bổ sung trên, song phải có thời gian công tác ít nhất từ 3 năm trở lên và có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị (đối với nguồn tại chỗ thể hiện qua phiếu giới thiệu tại các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch), về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Về độ tuổi:cán bộ đưa vào quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu nói chung phải đủ tuổi để công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 5 năm). Thời điểm tính tuổi đưa vào quy hoạch: Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 tính từ thời điểm tiến hành rà soát (03/2019); đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 tính từ thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ mới.Thời điểm tính tuổi cán bộ quy hoạch cấp ủy là thời điểm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp; thời điểm tính tuổi cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp, cụ thể: Đối với quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:. Cấp xã: Nam sinh từ 4/1965; nữ sinh từ 4/1970 trở lại đây; Cấp huyện: Nam sinh từ 6/1965; nữ sinh từ 6/1970 trở lại đây; Đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: Nam sinh từ 05/1966, nữ sinh từ 05/1971 trở lại đây. Sau khi được nghe hướng dẫn quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cao, đồng thời phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong hướng dẫn để trong quá trình thực hiện được tốt hơn. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, kết luận hội nghị, trước hết đồng chí đề nghị các địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ đó là; Nghiên cứu thật kỹ hướng dẫn, không chủ quan: Việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện nghiêm số lượng nguồn đưa vào quy hoạch. Đối với quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ các cấp, phải đảm bảo số lượng nguồn từ 1,5 - 2 lần so với số lượng cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch từ 2 - 4 người cho một chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá ba chức danh; không quy hoạch một chức danh quá 4 người. Đối với cấp xã mỗi chức danh chủ chốt (Bí thư, phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND) phải quy hoạch ít nhất một nguồn không phải người địa phương. Mọi công việc phải hoàn thành trong tháng 4/2019, gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định, tham mưu trình BTV Huyện ủy phê duyệt trong tháng 5/2019.IMG_20190308_140326.jpg

IMG20190308083127.jpg

IMG_20190308_140419.jpg
Đình Duyến

Dự báo thời tiết Thanh Hóa