Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
986
Hôm qua:
947
Tuần này:
986
Tháng này:
30942
Tất cả:
1104258

Công tác tổ chức cán bộ quý 1/2018.

Ngày 12/04/2018 15:36:34

Triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong quý 1/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ, trong đó toàn huyện đã hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, toàn huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, có 25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Tổng số đảng viên trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2017 là 12.204 đồng chí, số đảng viên đã được đánh giá phân loại là 10.467 đồng chí, có 12,7% đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 10,9%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 0,6%. Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, 44 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Chỉ đạo thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh theo quy định. Đã tổ chức lãnh đạo chỉ đạo công tác nhân sự chủ chốt đại hội nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sach cán bộ tiếp tục được trú trọng, đã mở 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 47 cho 80 đồng chí, 1 lớp chuyên đề cho 80 đảng viên mới. Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2018 cho 210 đảng viên có tuổi đảng từ 30-70 năm tuổi đảng, toàn huyện kết nạp mới 32 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị. Trong quý 2/2018 Huyện ủy tập trung chỉ đạo hướng dẫn việc lấy ý kiến tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, hoàn thành đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Chỉ đạo thực hiện chủ trương Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các chức danh khác khi có quyết định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Rà soát luân chuyển cán bộ cấp xã gắn với quy định chuẩn NTM, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đại hội nông dân cấp cơ sở tiến tới đại hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023.
CIMG8734.JPG

CIMG9496.JPG
CIMG9253.JPG

Một số hình ảnh trong hoạt động công tác tổ chức- cán bộ quý 1/2018 của Huyện ủy Triệu Sơn.

Thùy Dung

Công tác tổ chức cán bộ quý 1/2018.

Đăng lúc: 12/04/2018 15:36:34 (GMT+7)

Triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong quý 1/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ, trong đó toàn huyện đã hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, toàn huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, có 25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Tổng số đảng viên trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2017 là 12.204 đồng chí, số đảng viên đã được đánh giá phân loại là 10.467 đồng chí, có 12,7% đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 10,9%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 0,6%. Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, 44 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Chỉ đạo thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh theo quy định. Đã tổ chức lãnh đạo chỉ đạo công tác nhân sự chủ chốt đại hội nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sach cán bộ tiếp tục được trú trọng, đã mở 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 47 cho 80 đồng chí, 1 lớp chuyên đề cho 80 đảng viên mới. Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2018 cho 210 đảng viên có tuổi đảng từ 30-70 năm tuổi đảng, toàn huyện kết nạp mới 32 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị. Trong quý 2/2018 Huyện ủy tập trung chỉ đạo hướng dẫn việc lấy ý kiến tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, hoàn thành đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Chỉ đạo thực hiện chủ trương Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các chức danh khác khi có quyết định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Rà soát luân chuyển cán bộ cấp xã gắn với quy định chuẩn NTM, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đại hội nông dân cấp cơ sở tiến tới đại hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023.
CIMG8734.JPG

CIMG9496.JPG
CIMG9253.JPG

Một số hình ảnh trong hoạt động công tác tổ chức- cán bộ quý 1/2018 của Huyện ủy Triệu Sơn.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa