Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
349
Hôm qua:
1420
Tuần này:
7011
Tháng này:
23445
Tất cả:
1232035

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018.

Ngày 21/03/2019 14:57:52

Ngày 21/3/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018

Về dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện các khoa phòng của Trường Chính trị tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Trưởng các ban Đảng của Huyện ủy, thành viên BCĐ lớp học và 70 học viên về dự lễ bế giảng.
Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018 có 70 học viên theo học. Thực hiện khung chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( LLCT-HC) do Học Viện Chính trị Quốc gia ban hành, Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Triệu Sơn sát đối tượng, đảm bảo khoa học. Triển khai thực hiện các nội dung học tập đồng bộ, bám sát thực tiễn, phương châm đào tạo đã gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với hình thành kỹ năng lãnh đạo quản lý, từ đó giúp học viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm tự giác lĩnh hội kiến thức và rèn luyện. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam; khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận, thi tốt nghiệp.
Kết quả lớp học có 100% học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, trong 70 học viên có 18 học viên viết tiểu luận, 52 học viên dự thi tốt nghiệp. Kết quả có 100% học viên đậu tốt nghiệp, trong đó loại giỏi là 18 học viên bằng 25,8 %, loại khá là 51 học viên chiếm tỷ lệ 72,8%, loại Trung bình 1 học viên chiếm tỷ lệ 1,4 %, có 7 học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện được Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh khen thưởng.
Phát biểu tại buổi lễ Bế giảng đồng chí Trịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện của lớp học. Các đồng chí đã nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của công tác cán bộ trong hoạt động cách mạng của Đảng ta. Sau lớp học tập mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu các văn bản tài liệu, phát huy tinh thần tự học, coi việc học là việc làm thường xuyên của mỗi người qua đó góp phần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng trong hoạt động công tác. Thực hiện vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tế công tác tại địa phương đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí học viên cần tiếp tục phát huy tính tích cực, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết xây dưng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

CIMG2402.JPG

CIMG2405.JPG


CIMG2411.JPG

CIMG2413.JPG

CIMG2415.JPG

CIMG2421.JPG

CIMG2423.JPG

CIMG2404.JPG
Thùy Dung

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018.

Đăng lúc: 21/03/2019 14:57:52 (GMT+7)

Ngày 21/3/2019, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018

Về dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện các khoa phòng của Trường Chính trị tỉnh, ở huyện có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Trưởng các ban Đảng của Huyện ủy, thành viên BCĐ lớp học và 70 học viên về dự lễ bế giảng.
Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính không tập trung huyện Triệu Sơn, khóa học 2017-2018 có 70 học viên theo học. Thực hiện khung chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị- hành chính( LLCT-HC) do Học Viện Chính trị Quốc gia ban hành, Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Triệu Sơn sát đối tượng, đảm bảo khoa học. Triển khai thực hiện các nội dung học tập đồng bộ, bám sát thực tiễn, phương châm đào tạo đã gắn lý luận với thực tiễn, gắn trang bị kiến thức với hình thành kỹ năng lãnh đạo quản lý, từ đó giúp học viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm tự giác lĩnh hội kiến thức và rèn luyện. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam; khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận, thi tốt nghiệp.
Kết quả lớp học có 100% học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, trong 70 học viên có 18 học viên viết tiểu luận, 52 học viên dự thi tốt nghiệp. Kết quả có 100% học viên đậu tốt nghiệp, trong đó loại giỏi là 18 học viên bằng 25,8 %, loại khá là 51 học viên chiếm tỷ lệ 72,8%, loại Trung bình 1 học viên chiếm tỷ lệ 1,4 %, có 7 học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện được Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh khen thưởng.
Phát biểu tại buổi lễ Bế giảng đồng chí Trịnh Văn Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện của lớp học. Các đồng chí đã nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của công tác cán bộ trong hoạt động cách mạng của Đảng ta. Sau lớp học tập mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu các văn bản tài liệu, phát huy tinh thần tự học, coi việc học là việc làm thường xuyên của mỗi người qua đó góp phần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng trong hoạt động công tác. Thực hiện vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tế công tác tại địa phương đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí học viên cần tiếp tục phát huy tính tích cực, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết xây dưng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

CIMG2402.JPG

CIMG2405.JPG


CIMG2411.JPG

CIMG2413.JPG

CIMG2415.JPG

CIMG2421.JPG

CIMG2423.JPG

CIMG2404.JPG
Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa