Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
639
Hôm qua:
4684
Tuần này:
639
Tháng này:
89538
Tất cả:
4245852

Đại hội Chi bộ cơ quan Ngành dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/05/2020 15:58:06

Ngày 5/5/2020, Chi bộ cơ quan Ngành dân huyện tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 28 đảng viên trong chi bộ.

DSC_1940.JPG

DSC_1945.JPG
Các đại biểu về dự Đại hội. 
 
   Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cơ quan ngành dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 6/8 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ cơ quan ngành dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần tăng cường đồng thuận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ cơ quan ngành dân đã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đảng, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 5 đồng chí đảng viên, đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cơ quan ngành dân đặt ra 19 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra; chú trọng công tác phát triển đảng viên; hàng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,...
DSC_1953.JPG
 Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Chi bộ ngành dân đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đồng chí yêu cầu: Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở nhằm kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bổ sung, xây dựng chương trình hành động sát với thực tế; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, chấp hành thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; xây dựng chi bộ vững mạnh; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; cập nhật các thông tin kịp thời tham mưu với cấp trên để làm tốt công tác phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là bám sát các chương trình trọng tâm của huyện để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân cùng chung sức thực hiện...
IMG_20200505_172747.jpg
 Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội bầu ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Bí thư chi bộ, bầu đồng chí Lê Thị mai, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ quan ngành dân nhiệm kỳ 2020-2025./.
                                                                                                                             Văn Hùng

 

Đại hội Chi bộ cơ quan Ngành dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 06/05/2020 15:58:06 (GMT+7)

Ngày 5/5/2020, Chi bộ cơ quan Ngành dân huyện tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 28 đảng viên trong chi bộ.

DSC_1940.JPG

DSC_1945.JPG
Các đại biểu về dự Đại hội. 
 
   Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ cơ quan ngành dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 6/8 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chi bộ cơ quan ngành dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần tăng cường đồng thuận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ cơ quan ngành dân đã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đảng, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 5 đồng chí đảng viên, đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cơ quan ngành dân đặt ra 19 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra; chú trọng công tác phát triển đảng viên; hàng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,...
DSC_1953.JPG
 Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Chi bộ ngành dân đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đồng chí yêu cầu: Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở nhằm kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bổ sung, xây dựng chương trình hành động sát với thực tế; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, chấp hành thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; xây dựng chi bộ vững mạnh; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; cập nhật các thông tin kịp thời tham mưu với cấp trên để làm tốt công tác phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là bám sát các chương trình trọng tâm của huyện để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân cùng chung sức thực hiện...
IMG_20200505_172747.jpg
 Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội bầu ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Bí thư chi bộ, bầu đồng chí Lê Thị mai, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ quan ngành dân nhiệm kỳ 2020-2025./.
                                                                                                                             Văn Hùng