Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Ở HUYỆN TRIỆU SƠN

Ngày 10/06/2020 16:11:35

Sau khi lựa chọn 2 đơn vị đó là Đảng bộ xã Dân Quyền và Thị Trấn Nưa để tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở điểm, vào tháng 5/2020, Huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt, đến ngày 31/5/2020 có 61/61 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã tiến hành đại hội thành công.

        Sau Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, những tồn tại hạn chế đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đó là: các đảng bộ, chi bộ cần tập trung xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng và các quy định của đảng; bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đảm bảo Nghị quyết sớm được triển khai và thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy chính quyền các địa phương đang triển khai thực hiện. Trên cơ sở Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và kết quả bầu cử tại Đại hội, Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động phân công, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ của MTTQ và các đoàn thể. Đối với những nơi bầu cử không đúng với dự nguồn cấp ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, cấp ủy khóa mới bàn bạc, thảo luận dân chủ, khách quan, cân nhắc kỹ, dự kiến phân công, báo cáo Thường trực Huyện ủy để kiện toàn, phân công các đồng chí cấp ủy viên đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội. Thường trực HĐND, UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể cơ sở kiện toàn các chức danh chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể cấp xã theo quy định của Điều lệ. Bên cạnh đó Huyện ủy đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho những đồng chí không đủ tuổi tái cử; Lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                        Thùy Dung
 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Ở HUYỆN TRIỆU SƠN

Đăng lúc: 10/06/2020 16:11:35 (GMT+7)

Sau khi lựa chọn 2 đơn vị đó là Đảng bộ xã Dân Quyền và Thị Trấn Nưa để tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở điểm, vào tháng 5/2020, Huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt, đến ngày 31/5/2020 có 61/61 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã tiến hành đại hội thành công.

        Sau Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, những tồn tại hạn chế đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đó là: các đảng bộ, chi bộ cần tập trung xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng và các quy định của đảng; bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đảm bảo Nghị quyết sớm được triển khai và thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy chính quyền các địa phương đang triển khai thực hiện. Trên cơ sở Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt và kết quả bầu cử tại Đại hội, Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động phân công, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ của MTTQ và các đoàn thể. Đối với những nơi bầu cử không đúng với dự nguồn cấp ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, cấp ủy khóa mới bàn bạc, thảo luận dân chủ, khách quan, cân nhắc kỹ, dự kiến phân công, báo cáo Thường trực Huyện ủy để kiện toàn, phân công các đồng chí cấp ủy viên đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội. Thường trực HĐND, UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể cơ sở kiện toàn các chức danh chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể cấp xã theo quy định của Điều lệ. Bên cạnh đó Huyện ủy đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho những đồng chí không đủ tuổi tái cử; Lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                                        Thùy Dung