Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
985
Hôm qua:
947
Tuần này:
985
Tháng này:
30941
Tất cả:
1104257

Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 10/07/2018 16:15:29

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá được cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay thực hiện có hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra với 27 chỉ tiêu. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội; xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Để đưa nhanh nghị quyết Đại hội XVII của huyện vào cuộc sống, trong lãnh đạo, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện chỉ đạo MTTQ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở. Điểm mới trong cách làm của huyện là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế như: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch theo từng năm, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp. Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tập trung tích tụ đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản thâm canh cao; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho người dân... Mỗi năm, huyện đều có cơ chế hỗ trợ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển kinh tế, mà để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Huyện đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Có thể nói cái được lớn nhất trong nửa đầu nhiệm kỳ là có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, Huyện ủy đã lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng. Nổi bật trong số 27 chỉ tiêu đề ra sau nửa nhiệm kỳ, huyện có 3/7 chỉ tiêu hàng năm vượt mục tiêu; 2/3 chỉ tiêu thời kỳ đạt từ 67- 87%; 15/17 chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 70%, có 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết. Kết quả nổi bật giai đoạn 2016-2018 là tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 15,14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31,7 triệu đồng, gấp 1,57 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, toàn huyện đã chuyển đổi 1.280 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Ước đến cuối năm 2018, huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với năm 2015. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá, chất lượng ngày càng được nâng lên, tốc động tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 15,4%, mục tiêu của Nghị quyết là 14,7%. Trong 3 năm, huyện thành lập mới 196 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn lên 473 doanh nghiệp, doanh nghiệp đang hoạt động 350 doanh nghiệp, bình quân đạt 17,6 doanh nghiệp/1 vạn dân. Không chỉ vậy, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện có bước chuyển biến vượt bậc về chất lượng dạy và học, giáo dục mũi nhọn liên tục xếp trong tốp 7 của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 3,4%, mục tiêu mà Nghị quyết đề ra là 2,5% trở lên. Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp là điều kiện tiên quyết để huyện phát triển bền vững. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên nhiều mặt, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các vấn đề mà nhân dân bức xúc... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong công tác xây dựng Đảng, chuyển biến rõ nét là số lượng kết nạp đảng viên mới, đảng viên ở khu vực nông thôn tăng cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp 747 đảng viên.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
CIMG0140.JPG

CIMG0184.JPG

IMG_20180529_155544.jpg

IMG_1530837477210_1531207885798.jpg

IMG_0045[1].JPG

hung 8.jpg

hung 2 (1).jpg

hung 5.jpg

hung 2.jpg

dung 3.jpg

dung 5.jpg

anh 3.jpg

IMG_0196[1].JPG
Một số hình ảnh công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Văn Hùng

Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 10/07/2018 16:15:29 (GMT+7)

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá được cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay thực hiện có hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra với 27 chỉ tiêu. Trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội; xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Để đưa nhanh nghị quyết Đại hội XVII của huyện vào cuộc sống, trong lãnh đạo, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện chỉ đạo MTTQ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở. Điểm mới trong cách làm của huyện là ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với điều kiện thực tế như: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch theo từng năm, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp. Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tập trung tích tụ đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, nuôi trồng thủy sản thâm canh cao; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nhằm thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho người dân... Mỗi năm, huyện đều có cơ chế hỗ trợ sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển kinh tế, mà để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Huyện đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Có thể nói cái được lớn nhất trong nửa đầu nhiệm kỳ là có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, Huyện ủy đã lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng. Nổi bật trong số 27 chỉ tiêu đề ra sau nửa nhiệm kỳ, huyện có 3/7 chỉ tiêu hàng năm vượt mục tiêu; 2/3 chỉ tiêu thời kỳ đạt từ 67- 87%; 15/17 chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 70%, có 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết. Kết quả nổi bật giai đoạn 2016-2018 là tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 15,14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31,7 triệu đồng, gấp 1,57 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, toàn huyện đã chuyển đổi 1.280 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Ước đến cuối năm 2018, huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với năm 2015. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá, chất lượng ngày càng được nâng lên, tốc động tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 15,4%, mục tiêu của Nghị quyết là 14,7%. Trong 3 năm, huyện thành lập mới 196 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn lên 473 doanh nghiệp, doanh nghiệp đang hoạt động 350 doanh nghiệp, bình quân đạt 17,6 doanh nghiệp/1 vạn dân. Không chỉ vậy, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện có bước chuyển biến vượt bậc về chất lượng dạy và học, giáo dục mũi nhọn liên tục xếp trong tốp 7 của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 3,4%, mục tiêu mà Nghị quyết đề ra là 2,5% trở lên. Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; coi trọng việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp là điều kiện tiên quyết để huyện phát triển bền vững. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên nhiều mặt, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các vấn đề mà nhân dân bức xúc... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong công tác xây dựng Đảng, chuyển biến rõ nét là số lượng kết nạp đảng viên mới, đảng viên ở khu vực nông thôn tăng cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp 747 đảng viên.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
CIMG0140.JPG

CIMG0184.JPG

IMG_20180529_155544.jpg

IMG_1530837477210_1531207885798.jpg

IMG_0045[1].JPG

hung 8.jpg

hung 2 (1).jpg

hung 5.jpg

hung 2.jpg

dung 3.jpg

dung 5.jpg

anh 3.jpg

IMG_0196[1].JPG
Một số hình ảnh công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa