Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
210
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3711
Tháng này:
33352
Tất cả:
1201177

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 45.

Ngày 18/05/2017 07:09:58

Ngày 16/5/2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 45.

Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV , Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy. Các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng của Huyện ủy, Đồng chí Lê Hồng Phong Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, 74 đồng chí học viên đến từ các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học. Trong thời gian học tập 8 ngày các đồng chí học viên sẽ được tiếp thu 10 bài học bao gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt nam. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và dào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Chương trình học tập nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của Đường lối cách mạng Việt nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, từng Đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam. Thay mặt các đồng chí học viên đồng chí Lê Văn Anh đã phát biểu quyết tâm thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế lớp học đề ra, hoàn thành tốt nội dung khóa học với kết quả cao nhất.
CIMG6284.JPG

CIMG6290.JPG
Thùy Dung

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 45.

Đăng lúc: 18/05/2017 07:09:58 (GMT+7)

Ngày 16/5/2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 45.

Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV , Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy. Các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng của Huyện ủy, Đồng chí Lê Hồng Phong Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cán bộ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, 74 đồng chí học viên đến từ các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học. Trong thời gian học tập 8 ngày các đồng chí học viên sẽ được tiếp thu 10 bài học bao gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt nam. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và dào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Chương trình học tập nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của Đường lối cách mạng Việt nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, từng Đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam. Thay mặt các đồng chí học viên đồng chí Lê Văn Anh đã phát biểu quyết tâm thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế lớp học đề ra, hoàn thành tốt nội dung khóa học với kết quả cao nhất.
CIMG6284.JPG

CIMG6290.JPG
Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa