Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
929
Hôm qua:
1083
Tuần này:
929
Tháng này:
40624
Tất cả:
1157229

Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của đảng bộ xã Đồng Lợi

Ngày 27/03/2018 16:39:29

Về xã Đồng Lợi sau những ngày xã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn NTM, một không khí hồ hởi phấn khởi vẫn còn hiện hữu, người dân địa phương đang tích cực nỗ lực triển khai các phong trào thi đua, xây dựng NTM giầu mạnh.

Kết quả của công tác xây dựng NTM là một trong những điểm nhấn đột phá của địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cán bộ, Đảng viên trong đảng bộ xã Đồng Lợi đã nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong hành động của toàn Đảng bộ. Việc học tập làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện được quán triệt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, việc xây dựng kế hoạch hành động được triển khai nghiêm túc sát với tình hình thực tế của địa phương, sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó ban chấp hành Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở cấp xã, cấp ủy các chi bộ rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, chấn chỉnh nghiêm kỷ luật, kỷ cương lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ tập trung chỉ đạo cương quyết. Trong phát triển kinh tế đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, tuyên truyền các chính sách, khuyến khích trong phát triển nông nghiệp. Đầu tư hoàn chỉnh kênh mương phục vụ tốt việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, toàn xã đã làm được 5,6km đường bê tông nông thôn. Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, con nuôi khác có giá trị kinh tế cao, tích tụ ruộng đất để xây dựng các gia trại, trang trại. Năm 2017 toàn xã đã chuyển đổi được 15 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác ở các thôn Thọ Lộc, Quần Nham1, Long Vân 1, Lộc Trạch 2, Lộc Trạch 1. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục hành chính để các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể phát triển hiệu quả trên địa bàn xã. Hiện tại địa phương có hơn 300 hộ gia đình sản xuất kinh doanh dịch vụ, cũng như các ngành nghề thủ công, bình quân thu nhập đạt 80-90 triệu đồng/ hộ/ năm. Đặc biệt là sự lớn mạnh của công ty Draem FVINA đã làm thay đổi diện mạo của địa phương đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 350 lao động địa phương. Bên cạnh đó công ty Đức Huy thành lập và phát triển tạo việc làm cho 50 lao động địa phương, công ty Hùng Lĩnh tạo việc làm cho 20 lao động địa phương...Công tác đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện. Với việc huy động các nguồn vốn từ các cấp, từ sự ủng hộ đóng góp theo quy chế dân chủ của nhân dân, các công trình xây dựng đã được triển khai trong năm 2016 và 2017 như: Xây dựng các phòng chức năng trường mần non, Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã, Trung tâm hội nghị xã, công sở xã, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng các nhà văn hóa thôn... Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên địa bàn năm 2017 trên 10 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng đã có bước đổi mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ, tăng cường siết chặt kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên. Thường xuyên đẩy mạnh công tác giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không để tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.
Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, năm đầu tiên xã Đồng Lợi được công nhận đạt chuẩn NTM. Đảng bộ xã đang tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề" xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, xây dựng Đồng Lợi phát triển vững mạnh về mọi mặt.

Thùy Dung

Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của đảng bộ xã Đồng Lợi

Đăng lúc: 27/03/2018 16:39:29 (GMT+7)

Về xã Đồng Lợi sau những ngày xã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn NTM, một không khí hồ hởi phấn khởi vẫn còn hiện hữu, người dân địa phương đang tích cực nỗ lực triển khai các phong trào thi đua, xây dựng NTM giầu mạnh.

Kết quả của công tác xây dựng NTM là một trong những điểm nhấn đột phá của địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cán bộ, Đảng viên trong đảng bộ xã Đồng Lợi đã nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong hành động của toàn Đảng bộ. Việc học tập làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện được quán triệt thường xuyên trong toàn Đảng bộ, việc xây dựng kế hoạch hành động được triển khai nghiêm túc sát với tình hình thực tế của địa phương, sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó ban chấp hành Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở cấp xã, cấp ủy các chi bộ rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, chấn chỉnh nghiêm kỷ luật, kỷ cương lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ tập trung chỉ đạo cương quyết. Trong phát triển kinh tế đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, tuyên truyền các chính sách, khuyến khích trong phát triển nông nghiệp. Đầu tư hoàn chỉnh kênh mương phục vụ tốt việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, toàn xã đã làm được 5,6km đường bê tông nông thôn. Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, con nuôi khác có giá trị kinh tế cao, tích tụ ruộng đất để xây dựng các gia trại, trang trại. Năm 2017 toàn xã đã chuyển đổi được 15 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác ở các thôn Thọ Lộc, Quần Nham1, Long Vân 1, Lộc Trạch 2, Lộc Trạch 1. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục hành chính để các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể phát triển hiệu quả trên địa bàn xã. Hiện tại địa phương có hơn 300 hộ gia đình sản xuất kinh doanh dịch vụ, cũng như các ngành nghề thủ công, bình quân thu nhập đạt 80-90 triệu đồng/ hộ/ năm. Đặc biệt là sự lớn mạnh của công ty Draem FVINA đã làm thay đổi diện mạo của địa phương đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 350 lao động địa phương. Bên cạnh đó công ty Đức Huy thành lập và phát triển tạo việc làm cho 50 lao động địa phương, công ty Hùng Lĩnh tạo việc làm cho 20 lao động địa phương...Công tác đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện. Với việc huy động các nguồn vốn từ các cấp, từ sự ủng hộ đóng góp theo quy chế dân chủ của nhân dân, các công trình xây dựng đã được triển khai trong năm 2016 và 2017 như: Xây dựng các phòng chức năng trường mần non, Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã, Trung tâm hội nghị xã, công sở xã, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng các nhà văn hóa thôn... Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên địa bàn năm 2017 trên 10 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng đã có bước đổi mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ, tăng cường siết chặt kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên. Thường xuyên đẩy mạnh công tác giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không để tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.
Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, năm đầu tiên xã Đồng Lợi được công nhận đạt chuẩn NTM. Đảng bộ xã đang tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề" xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh". Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, xây dựng Đồng Lợi phát triển vững mạnh về mọi mặt.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa