Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
419
Hôm qua:
4124
Tuần này:
4543
Tháng này:
42758
Tất cả:
1066708

Huyện ủy Triệu Sơn học tập trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khóa 12 của Đảng.

Ngày 29/06/2018 17:26:37

Ngày 29/6/2018, Tại Thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư TW Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khóa XII của Đảng. Tham gia điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng ban thuộc Huyện ủy, trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

Tại hội nghị học tập trực tuyến, các đồng chí đại biểu đã nghe các nội dung chuyên đề học tập bao gồm: Nghị Quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lực, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị Quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị Quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở nội dung học tập, quán triệt các Nghị quyết, sau hội nghị triển khai của Trung ương, Huyện ủy Triệu Sơn tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung 3 Nghị Quyết đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững về nội dung của các Nghị Quyết. Các cấp ủy Đảng cơ sở cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết thành các chương trình hành động phù hợp với từng địa phương đơn vị, xác định các mục tiêu cụ thể, các khâu đột phá để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua hội nghị học tập để các đồng chí cán bộ các cấp tiếp tục nghiên cứu sâu về nội dung các Nghị quyết, các giải pháp tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng vừa cấp bách trong thời gian trước mắt, vừa cơ bản lâu dài trong thời gian tới, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Qua hội nghị học tập cũng giúp các đồng chí cán bộ các cấp nắm vững nội dung các Nghị quyết để thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt các Nghị Quyết của TW cho cán bộ đảng viên và chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện tại đơn vị thời gian tới đạt kết quả cao.


CIMG0139.JPG

CIMG0141.JPG

CIMG0146.JPG

Thùy Dung

Huyện ủy Triệu Sơn học tập trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khóa 12 của Đảng.

Đăng lúc: 29/06/2018 17:26:37 (GMT+7)

Ngày 29/6/2018, Tại Thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư TW Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khóa XII của Đảng. Tham gia điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng ban thuộc Huyện ủy, trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện.

Tại hội nghị học tập trực tuyến, các đồng chí đại biểu đã nghe các nội dung chuyên đề học tập bao gồm: Nghị Quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lực, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị Quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị Quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở nội dung học tập, quán triệt các Nghị quyết, sau hội nghị triển khai của Trung ương, Huyện ủy Triệu Sơn tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung 3 Nghị Quyết đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững về nội dung của các Nghị Quyết. Các cấp ủy Đảng cơ sở cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết thành các chương trình hành động phù hợp với từng địa phương đơn vị, xác định các mục tiêu cụ thể, các khâu đột phá để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua hội nghị học tập để các đồng chí cán bộ các cấp tiếp tục nghiên cứu sâu về nội dung các Nghị quyết, các giải pháp tổ chức thực hiện các Nghị quyết. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng vừa cấp bách trong thời gian trước mắt, vừa cơ bản lâu dài trong thời gian tới, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Qua hội nghị học tập cũng giúp các đồng chí cán bộ các cấp nắm vững nội dung các Nghị quyết để thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt các Nghị Quyết của TW cho cán bộ đảng viên và chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện tại đơn vị thời gian tới đạt kết quả cao.


CIMG0139.JPG

CIMG0141.JPG

CIMG0146.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa