Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
176
Hôm qua:
1399
Tuần này:
6722
Tháng này:
28824
Tất cả:
1010811

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của TW và của Tỉnh ủy

Ngày 23/04/2018 16:35:17

Ngày 23/4/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND-UBND huyện, Các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Hội nghị học tập trực tuyến do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức với 28 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, PBT Thường Trực Tỉnh ủy khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, trực tiếp quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn phân tích những thuận lợi khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, từ tháng 10/2017-3/2018 Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành 1 Nghị Quyết, 5 Chỉ thị, 2 hướng dẫn, 2 kết luận, 1 quy định, 1 thông báo kết luận, nội dung tập trung vào công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, công tác tôn giáo, công tác phụ nữ, công tác nhân quyền trong tình hình mới. Về Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, về hoạt động giám sát của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu của cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên. Về quy định Đảng viên được làm kinh tế tư nhân và tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cơ sở. Đây là những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Từ việc tiếp thu các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của TW và từ thực tế của Tỉnh tháng 3/2018 BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 78 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư gắn với thực hiện Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Kết luấn số 267 về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Dân vận các cấp trong tình hình mới và xây dựng chương trình hành động của Tỉnh để thực hiện các nội dung. Sau hội nghị triển khai học tập trực tuyến, Huyện ủy Triệu Sơn tiếp tục tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên trong các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể và nhân dân làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân nhân nhận thức đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của TW, của Tỉnh ủy. Qua đó tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và trong toàn dân về việc triển khai thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết. Tập Trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội - QP, AN xây dựng địa phương đơn vị vững mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

CIMG9597.JPG

CIMG9598.JPG

CIMG9600.JPG

CIMG9592.JPG
một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của TW và của Tỉnh ủy

Đăng lúc: 23/04/2018 16:35:17 (GMT+7)

Ngày 23/4/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND-UBND huyện, Các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện.

Hội nghị học tập trực tuyến do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức với 28 điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, PBT Thường Trực Tỉnh ủy khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, trực tiếp quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn phân tích những thuận lợi khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, từ tháng 10/2017-3/2018 Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành 1 Nghị Quyết, 5 Chỉ thị, 2 hướng dẫn, 2 kết luận, 1 quy định, 1 thông báo kết luận, nội dung tập trung vào công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng phát triển Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, công tác tôn giáo, công tác phụ nữ, công tác nhân quyền trong tình hình mới. Về Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, về hoạt động giám sát của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu của cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên. Về quy định Đảng viên được làm kinh tế tư nhân và tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cơ sở. Đây là những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Từ việc tiếp thu các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của TW và từ thực tế của Tỉnh tháng 3/2018 BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 78 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định, Thông báo Kết luận của Ban Bí thư gắn với thực hiện Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Kết luấn số 267 về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Dân vận các cấp trong tình hình mới và xây dựng chương trình hành động của Tỉnh để thực hiện các nội dung. Sau hội nghị triển khai học tập trực tuyến, Huyện ủy Triệu Sơn tiếp tục tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên trong các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể và nhân dân làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân nhân nhận thức đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của TW, của Tỉnh ủy. Qua đó tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và trong toàn dân về việc triển khai thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết. Tập Trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội - QP, AN xây dựng địa phương đơn vị vững mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

CIMG9597.JPG

CIMG9598.JPG

CIMG9600.JPG

CIMG9592.JPG
một số hình ảnh tại hội nghị.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa