Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
967
Hôm qua:
1457
Tuần này:
2424
Tháng này:
18858
Tất cả:
1227448

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 20/02/2019 15:10:25

Chiều ngày 19/02/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có các đồng chí: Lê Quang Hùng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí: Vũ Đức Kính – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng các phòng UBND huyện, Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí phó các ban Huyện ủy, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu, quán triệt những nội dung của các Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/11/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã. Với tính chất quan trọng của các Nghị quyết, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các Huyện ủy, phân công đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ cần có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết. Sau hội nghị, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, của Tỉnh, của Trung ương bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong tổ chức, triển khai thực hiện, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh, của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

IMG20190219135305.jpg
Văn Hùng


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 20/02/2019 15:10:25 (GMT+7)

Chiều ngày 19/02/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có các đồng chí: Lê Quang Hùng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí: Vũ Đức Kính – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng các phòng UBND huyện, Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí phó các ban Huyện ủy, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu, quán triệt những nội dung của các Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/11/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã. Với tính chất quan trọng của các Nghị quyết, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các Huyện ủy, phân công đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ cần có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết. Sau hội nghị, các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, của Tỉnh, của Trung ương bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong tổ chức, triển khai thực hiện, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh, của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

IMG20190219135305.jpg
Văn Hùng


Dự báo thời tiết Thanh Hóa