Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
942
Hôm qua:
1083
Tuần này:
942
Tháng này:
40637
Tất cả:
1157242

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 03/07/2018 15:41:33

Ngày 2/7/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

CIMG0168.JPG

CIMG0154.JPG


Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trình bầy báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 10/2015, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thông qua chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH. Các ban ngành đoàn thể, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII bằng các kế hoạch, chương trình hành động... tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,14%( mục tiêu đề ra là 15,2%). Trong đó công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng cao nhất 19%, dịch vụ tăng 15,4%, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng( mục tiêu là 42 triệu đồng) tăng 1,57 lần năm 2015. Toàn huyện đã chuyển đổi 1280 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Ước đến cuối năm 2018 toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn NTM chiếm 45,7% số xã, tăng 11 xã so với năm 2015; có 171/377 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17,1 tiêu chí/ xã tăng 3,5 tiêu chí so với cuối năm 2015. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tăng cường. Trong 3 năm toàn huyện thành lập mới 196 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn lên 473 doanh nghiệp, doanh nghiệp đang hoạt động 350 doanh nghiệp, bình quân đạt 17,6 doanh nghiệp/ 1 vạn dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn huyện có 14 xã và 151 làng được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa NTM, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, tăng 2,2% so với năm 2015. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đến hết năm 2018 ước đạt 71,1% (mục tiêu đề ra là trên 70%). Tỷ lệ số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế ước đạt 83,3%( mục tiêu đề ra là 90%) tăng 27,7% so với năm 2015. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT là 71,2%( mục tiêu đề ra là 71%). Các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp 747 đảng viên mới đạt 49,8% chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 05 -CT/TW từ huyện đến cơ sở được chú trọng thực hiện. Hoạt động của chính quyền được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội từng bước được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 27 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đại hội đề ra( gồm 7 chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu thời kỳ, 17 chỉ tiêu đến năm 2020). Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện có 3/7 chỉ tiêu hàng năm vượt mục tiêu; 2/3 chỉ tiêu thời kỳ đạt từ 67-87%; 15/17 chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 70%, có 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết. Những kết quả của việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã và đang đem lại khí thế, động lực mới, tạo tiền đề vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Huyện ủy. Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nêu một số giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
CIMG0164.JPG

CIMG0148.JPG
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - PCT thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung rà soát hệ thống 27 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, đề ra phương hướng mục tiêu cho chỉ tiêu chưa hoàn thành, bổ sung các chỉ tiêu mới cho phù hợp tình hình như chỉ tiêu xây dựng thôn, xã kiểu mẫu. Cập nhật nhiệm vụ mới phát sinh dự báo những định hướng phát triển mới để bổ sung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những năm còn lại. Tiếp tục tập trung chọn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện.

CIMG0172.JPG

CIMG0173.JPG

CIMG0174.JPG

Tại hội nghị đồng chí Quản Trọng Thể , Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017 cho đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy; Quyết định trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể là nhân dân và cán bộ xã Đồng Lợi, Hội LHPN huyện; Quyết định công nhận tập thể lao động suất sắc cho 3 đơn vị bao gồm: Phòng y tế huyện, Ban tổ chức Huyện ủy, MTTQ huyện; Quyết định trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể gồm: nhân dân và cán bộ xã Thọ Vực, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hội nghị cũng đã nghe nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội- đảm bảo quốc phòng an ninh, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, nêu lên một số nhiệm vụ chính trong công tác chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị các địa phương cơ quan đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra, nhất là một số chỉ tiêu còn đạt thấp. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đưa các giống lúa chất lượng vào gieo cấy, tập trung phát triển chăn nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, xây dựng 1 số thôn, xã thành thôn, xã kiểu mẫu. Tập trung phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận. Quan tâm công tác cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ. Nâng cao chất lượng hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Đối với nhiệm vụ trước mắt đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: cần quan tâm phòng chống nắng nóng, PCCC, PCCR, phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh. Tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7, tổng kết năm học tại huyện và chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tình trạng tín dụng đen. Chuẩn bị cho công tác kiện toàn các chi bộ sau sáp nhập thôn xóm. Các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 2018 đã đề ra.
CIMG0157.JPG
Thùy Dung

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đăng lúc: 03/07/2018 15:41:33 (GMT+7)

Ngày 2/7/2018 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

CIMG0168.JPG

CIMG0154.JPG


Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện, ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trình bầy báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 10/2015, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thông qua chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH. Các ban ngành đoàn thể, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII bằng các kế hoạch, chương trình hành động... tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,14%( mục tiêu đề ra là 15,2%). Trong đó công nghiệp, xây dựng có tốc độ tăng cao nhất 19%, dịch vụ tăng 15,4%, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng( mục tiêu là 42 triệu đồng) tăng 1,57 lần năm 2015. Toàn huyện đã chuyển đổi 1280 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Ước đến cuối năm 2018 toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn NTM chiếm 45,7% số xã, tăng 11 xã so với năm 2015; có 171/377 thôn đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17,1 tiêu chí/ xã tăng 3,5 tiêu chí so với cuối năm 2015. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tăng cường. Trong 3 năm toàn huyện thành lập mới 196 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn lên 473 doanh nghiệp, doanh nghiệp đang hoạt động 350 doanh nghiệp, bình quân đạt 17,6 doanh nghiệp/ 1 vạn dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn huyện có 14 xã và 151 làng được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa NTM, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, tăng 2,2% so với năm 2015. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đến hết năm 2018 ước đạt 71,1% (mục tiêu đề ra là trên 70%). Tỷ lệ số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế ước đạt 83,3%( mục tiêu đề ra là 90%) tăng 27,7% so với năm 2015. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT là 71,2%( mục tiêu đề ra là 71%). Các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp 747 đảng viên mới đạt 49,8% chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 05 -CT/TW từ huyện đến cơ sở được chú trọng thực hiện. Hoạt động của chính quyền được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội từng bước được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 27 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đại hội đề ra( gồm 7 chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu thời kỳ, 17 chỉ tiêu đến năm 2020). Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện có 3/7 chỉ tiêu hàng năm vượt mục tiêu; 2/3 chỉ tiêu thời kỳ đạt từ 67-87%; 15/17 chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 70%, có 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết. Những kết quả của việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã và đang đem lại khí thế, động lực mới, tạo tiền đề vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Huyện ủy. Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nêu một số giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
CIMG0164.JPG

CIMG0148.JPG
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - PCT thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung rà soát hệ thống 27 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, đề ra phương hướng mục tiêu cho chỉ tiêu chưa hoàn thành, bổ sung các chỉ tiêu mới cho phù hợp tình hình như chỉ tiêu xây dựng thôn, xã kiểu mẫu. Cập nhật nhiệm vụ mới phát sinh dự báo những định hướng phát triển mới để bổ sung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những năm còn lại. Tiếp tục tập trung chọn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện.

CIMG0172.JPG

CIMG0173.JPG

CIMG0174.JPG

Tại hội nghị đồng chí Quản Trọng Thể , Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2015-2017 cho đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy; Quyết định trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể là nhân dân và cán bộ xã Đồng Lợi, Hội LHPN huyện; Quyết định công nhận tập thể lao động suất sắc cho 3 đơn vị bao gồm: Phòng y tế huyện, Ban tổ chức Huyện ủy, MTTQ huyện; Quyết định trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể gồm: nhân dân và cán bộ xã Thọ Vực, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hội nghị cũng đã nghe nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội- đảm bảo quốc phòng an ninh, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, nêu lên một số nhiệm vụ chính trong công tác chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị các địa phương cơ quan đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra, nhất là một số chỉ tiêu còn đạt thấp. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đưa các giống lúa chất lượng vào gieo cấy, tập trung phát triển chăn nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, xây dựng 1 số thôn, xã thành thôn, xã kiểu mẫu. Tập trung phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận. Quan tâm công tác cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ. Nâng cao chất lượng hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Đối với nhiệm vụ trước mắt đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: cần quan tâm phòng chống nắng nóng, PCCC, PCCR, phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh. Tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7, tổng kết năm học tại huyện và chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tình trạng tín dụng đen. Chuẩn bị cho công tác kiện toàn các chi bộ sau sáp nhập thôn xóm. Các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 2018 đã đề ra.
CIMG0157.JPG
Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa