Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1243
Hôm qua:
1368
Tuần này:
2611
Tháng này:
17925
Tất cả:
935124

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 02/01/2018 14:32:33

Trong 2 ngày 26 và 27/12/2017, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng, ban, ngành cấp huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ xã thị trấn, Chủ tịch-PCT HĐND-UBND, ủy viên thường vụ đảng ủy các xã thị trấn, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc.

CIMG8400.JPG


CIMG8397.JPG

CIMG8395.JPG

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe đồng chí Lê Tiến Dũng, ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy trình bầy nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.. Đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo trình bầy nội dung Nghị Quyết số 21/NQ -TW về công tác dân số trong tình hình mớ. Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trình bầy nội dung Nghị quyết số 19 NQ/TW về “ tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện trình bầy Nghị quyết số 20-NQ/TW về “ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Nội dung các Nghị quyết được trình bầy với các nội dung chính bao gồm tình hình nguyên nhân, mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện. Sau nội dung học tập tại huyện các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết hội nghị TW6( khóa XII); đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đổi mới việc xây dựng Kế hoạch hành động một cách hiệu quả thiết thực, phải lựa chọn đúng những việc của địa phương, đơn vị mình cần tập trung giải quyết theo tinh thần Nghị quyết TW6, nêu rõ mục tiêu, cách làm, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, hoặc phối hợp. Thảo luận kỹ càng, thấu đáo kế hoạch hành động trước khi đưa ra hội nghị chủ chốt, hội nghị Đảng viên, không dập khuôn, mô phỏng kế hoạch hành động của cấp trên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức trách. Thể hiện quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, Đảng viên tham gia các lớp học tập do cấp ủy triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Đối với việc tổ chức học tập, Ủy ban MTTQ các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tổ chức học tập trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xong trước ngày 15/1/2018. Đối với cấp cơ sở Đảng ủy, chi ủy chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết , hoàn thành trước ngày 31/1/2018. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định việc học tập Nghị quyết hội nghị TW6 khóa XII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập các Nghị quyết phải đảm bảo đúng thời gian, việc xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động phải phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu phát triển các nội dung mà các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nội dung các Nghị quyết tại đơn vị. Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết và từ tình hình thực tế của đơn vị các cấp ủy khẩn trương tập trung chỉ đạo bổ sung vào nội dung Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình, ngành mình , bám sát Nghị quyết TW6 khóa XII cho phù hợp. Các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về học tập các Nghị quyết hội nghị TW6 và công văn của Ban tuyên giáo về viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết.Việc học tập, triển khai thực hiện NQ TW6 là điều kiện quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động cao của cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân vì vậy các đồng chí cán bộ trên cương vị công tác của mình cần phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết, mỗi đảng viên cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu để triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết TW6 khóa XII xủa Đảng vào cuộc sống.

Thùy Dung

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Đăng lúc: 02/01/2018 14:32:33 (GMT+7)

Trong 2 ngày 26 và 27/12/2017, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành trung ương khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng, ban, ngành cấp huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ xã thị trấn, Chủ tịch-PCT HĐND-UBND, ủy viên thường vụ đảng ủy các xã thị trấn, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc.

CIMG8400.JPG


CIMG8397.JPG

CIMG8395.JPG

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe đồng chí Lê Tiến Dũng, ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy trình bầy nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.. Đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo trình bầy nội dung Nghị Quyết số 21/NQ -TW về công tác dân số trong tình hình mớ. Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện trình bầy nội dung Nghị quyết số 19 NQ/TW về “ tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện trình bầy Nghị quyết số 20-NQ/TW về “ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Nội dung các Nghị quyết được trình bầy với các nội dung chính bao gồm tình hình nguyên nhân, mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện. Sau nội dung học tập tại huyện các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết hội nghị TW6( khóa XII); đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đổi mới việc xây dựng Kế hoạch hành động một cách hiệu quả thiết thực, phải lựa chọn đúng những việc của địa phương, đơn vị mình cần tập trung giải quyết theo tinh thần Nghị quyết TW6, nêu rõ mục tiêu, cách làm, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, hoặc phối hợp. Thảo luận kỹ càng, thấu đáo kế hoạch hành động trước khi đưa ra hội nghị chủ chốt, hội nghị Đảng viên, không dập khuôn, mô phỏng kế hoạch hành động của cấp trên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức trách. Thể hiện quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, Đảng viên tham gia các lớp học tập do cấp ủy triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Đối với việc tổ chức học tập, Ủy ban MTTQ các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội tổ chức học tập trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xong trước ngày 15/1/2018. Đối với cấp cơ sở Đảng ủy, chi ủy chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết , hoàn thành trước ngày 31/1/2018. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các địa phương, đơn vị cần xác định việc học tập Nghị quyết hội nghị TW6 khóa XII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, do đó việc tổ chức học tập các Nghị quyết phải đảm bảo đúng thời gian, việc xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động phải phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu phát triển các nội dung mà các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, những quan điểm lớn, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện nội dung các Nghị quyết tại đơn vị. Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết và từ tình hình thực tế của đơn vị các cấp ủy khẩn trương tập trung chỉ đạo bổ sung vào nội dung Nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình, ngành mình , bám sát Nghị quyết TW6 khóa XII cho phù hợp. Các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về học tập các Nghị quyết hội nghị TW6 và công văn của Ban tuyên giáo về viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết.Việc học tập, triển khai thực hiện NQ TW6 là điều kiện quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động cao của cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân vì vậy các đồng chí cán bộ trên cương vị công tác của mình cần phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết, mỗi đảng viên cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu để triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết TW6 khóa XII xủa Đảng vào cuộc sống.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa