Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
231
Hôm qua:
1046
Tuần này:
231
Tháng này:
22333
Tất cả:
1004328

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của TW và của Tỉnh ủy

Ngày 09/05/2018 15:39:50

Ngày 9/5/2018, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, các Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

CIMG9710.JPG

CIMG9718.JPG

CIMG9714.JPG

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu phát mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe các đồng chí Báo cáo viên của huyện quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua các dự thảo kế hoạch hành động của huyện. Các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Thông báo, Kết luận bao gồm: Chỉ thị số 22 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về" Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Nghị Quyết số 23 NQ/TW của Bộ chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030 định hướng 2045. Chỉ thị số 18 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ thị số 20 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Chỉ thị số 21-CT/TW của ban Bí thư Trung ương đảng về " tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Chỉ thị số 23 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Quyết định số 99 QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái," tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định số 124 QĐ/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết luận số 29 KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 15 QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Kết luận số 30 KL/TW Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Thông báo Kết luận số 46 TB/TW của ban Bí thư Trung ương đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 44 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Hướng dẫn số 02 HD/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận. Chỉ thị số 13 CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu hoạt động " diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Kết luận số 267 Kl/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới. Đây là những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Sau hội nghị triển khai học tập tại huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ vào nội dung của các văn bản của Trung ương của tỉnh và Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập phổ biến đến các thành viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp, xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện với các cấp hội cơ sở. MTTQ huyện tổ chức giới thiệu nội dung các Chỉ thị, Kết luận, Quy định cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, thời gian tổ chức học tập xong trước ngày 31/5/2018. Đối với cấp cơ sở các Đảng ủy, chi ủy chủ trì việc tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ đảng viên, trưởng phó các đoàn thể, trưởng thôn, khu phố, trưởng phó các đơn vị ở địa phương không phải là đảng viên, thời gian xong trước ngày 31/5/2018. Huyện ủy cũng tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân nhân nhận thức đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của TW, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo đưa các Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội - QP, AN xây dựng địa phương đơn vị vững mạnh.

CIMG9722.JPG

Thùy Dung
.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của TW và của Tỉnh ủy

Đăng lúc: 09/05/2018 15:39:50 (GMT+7)

Ngày 9/5/2018, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, các Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND các xã thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

CIMG9710.JPG

CIMG9718.JPG

CIMG9714.JPG

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu phát mạc hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã nghe các đồng chí Báo cáo viên của huyện quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua các dự thảo kế hoạch hành động của huyện. Các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Thông báo, Kết luận bao gồm: Chỉ thị số 22 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về" Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Nghị Quyết số 23 NQ/TW của Bộ chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030 định hướng 2045. Chỉ thị số 18 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ thị số 20 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Chỉ thị số 21-CT/TW của ban Bí thư Trung ương đảng về " tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Chỉ thị số 23 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Quyết định số 99 QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái," tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định số 124 QĐ/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết luận số 29 KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 15 QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Kết luận số 30 KL/TW Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Thông báo Kết luận số 46 TB/TW của ban Bí thư Trung ương đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 44 CT/TW của ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Hướng dẫn số 02 HD/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận. Chỉ thị số 13 CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu hoạt động " diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Kết luận số 267 Kl/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới. Đây là những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Sau hội nghị triển khai học tập tại huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ vào nội dung của các văn bản của Trung ương của tỉnh và Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập phổ biến đến các thành viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp, xây dựng kế hoạch hành động và hướng dẫn thực hiện với các cấp hội cơ sở. MTTQ huyện tổ chức giới thiệu nội dung các Chỉ thị, Kết luận, Quy định cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, thời gian tổ chức học tập xong trước ngày 31/5/2018. Đối với cấp cơ sở các Đảng ủy, chi ủy chủ trì việc tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ đảng viên, trưởng phó các đoàn thể, trưởng thôn, khu phố, trưởng phó các đơn vị ở địa phương không phải là đảng viên, thời gian xong trước ngày 31/5/2018. Huyện ủy cũng tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân nhân nhận thức đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của TW, của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo đưa các Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội - QP, AN xây dựng địa phương đơn vị vững mạnh.

CIMG9722.JPG

Thùy Dung
.
Dự báo thời tiết Thanh Hóa