Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1263
Hôm qua:
1166
Tuần này:
1263
Tháng này:
24305
Tất cả:
1272928

Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy.

Ngày 12/03/2019 15:32:45

Ngày 12/3/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí Trưởng, Phó các ban, phòng, ngành, MTTQ các đoàn thể cấp huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, các đồng chí Phó các ban HĐND huyện. Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện triển khai nội dung Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự Thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của huyện. Trong đó mục tiêu dự thảo đề ra về diện tích đất được tích tụ, tập trung năm 2019 tăng thêm 230 ha, năm 2020 tăng thêm 330 ha, giai đoạn 2021-2025 diện tích đất được tích tụ tập trung tăng thêm 1.380 ha, giai đoạn 2026- 2030 tiếp tục tăng thêm 2.000 ha. Về công nghệ sản xuất: Đến năm 2020, đối với 560 ha đất được tích tụ tập trung tăng thêm có 40 ha sản xuất theo chuẩn công nghệ cao. Giai đoạn 2021-2025 đối với 1.380 ha đất được tích tụ tập trung tăng thêm có 140 ha được sản xuất theo hướng chuẩn công nghệ cao. Đến năm 2030 có 50% diện tích đất trồng trọt, chăn nuôi, 10% diện tích đất trồng rừng đạt tiêu chuẩn công nghệ cao.Về giá trị sản xuất: Đến năm 2020 diện tích sản xuất theo chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 400 triệu đồng/ ha/ năm; trong chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ ha/ năm trở lên. Diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao trong trồng trọt đạt 200 triệu đồng/ ha/ năm trở lên, trong chăn nuôi đạt 300 triệu đồng/ ha / năm trở lên; trong lâm nghiệp đạt 200 triệu đồng/ ha/ chu kỳ sản xuất. Bình quân giai đoạn 2021-2025 diện tích sản xuất NN theo chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 500 triệu đồng/ ha/ năm trở lên; trong chăn nuôi đạt 600 triệu đồng/ ha/ năm trở lên. Diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao trong trồng trợt đạt 300 triệu đồng / ha/ năm trở lên, trong đó chăn nuôi đạt 400 triệu đồng/ ha/ năm trở lên; trong lâm nghiệp đạt 300 triệu đồng/ ha/ chu kỳ sản xuất.
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy triển khai nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị.
Sau khi nghe các nội dung Nghị quyết hội nghị đã tiến hành thảo luận, nhất trí với nội dung chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết, đồng thời đề xuất một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện để huyện có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí đề nghị, sau hội nghị học tập tại huyện các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn các Nghị quyết để nắm nội dung, tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại đơn vị đạt kết quả. Đồng chí Bí thư, cấp ủy các xã và các tổ chức cơ sở Đảng phải trực tiếp lãnh đạo công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết đến việc xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung các Nghị quyết. Khi xây dựng Kế hoạch thực hiện phải cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, thời gian hoàn thành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các địa phương, đơn vị, UBND huyện hoàn thiện Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TU. Đối với Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết 37 -NQ/TW, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động theo kế hoạch chỉ đạo, cụ thể, sát thực với tình hình của địa phương.

CIMG2368.JPG

CIMG2375.JPG

CIMG2372.JPG

Thùy Dung

Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy.

Đăng lúc: 12/03/2019 15:32:45 (GMT+7)

Ngày 12/3/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí Trưởng, Phó các ban, phòng, ngành, MTTQ các đoàn thể cấp huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, các đồng chí Phó các ban HĐND huyện. Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện triển khai nội dung Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự Thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của huyện. Trong đó mục tiêu dự thảo đề ra về diện tích đất được tích tụ, tập trung năm 2019 tăng thêm 230 ha, năm 2020 tăng thêm 330 ha, giai đoạn 2021-2025 diện tích đất được tích tụ tập trung tăng thêm 1.380 ha, giai đoạn 2026- 2030 tiếp tục tăng thêm 2.000 ha. Về công nghệ sản xuất: Đến năm 2020, đối với 560 ha đất được tích tụ tập trung tăng thêm có 40 ha sản xuất theo chuẩn công nghệ cao. Giai đoạn 2021-2025 đối với 1.380 ha đất được tích tụ tập trung tăng thêm có 140 ha được sản xuất theo hướng chuẩn công nghệ cao. Đến năm 2030 có 50% diện tích đất trồng trọt, chăn nuôi, 10% diện tích đất trồng rừng đạt tiêu chuẩn công nghệ cao.Về giá trị sản xuất: Đến năm 2020 diện tích sản xuất theo chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 400 triệu đồng/ ha/ năm; trong chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ ha/ năm trở lên. Diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao trong trồng trọt đạt 200 triệu đồng/ ha/ năm trở lên, trong chăn nuôi đạt 300 triệu đồng/ ha / năm trở lên; trong lâm nghiệp đạt 200 triệu đồng/ ha/ chu kỳ sản xuất. Bình quân giai đoạn 2021-2025 diện tích sản xuất NN theo chuẩn công nghệ cao trong trồng trọt đạt 500 triệu đồng/ ha/ năm trở lên; trong chăn nuôi đạt 600 triệu đồng/ ha/ năm trở lên. Diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao trong trồng trợt đạt 300 triệu đồng / ha/ năm trở lên, trong đó chăn nuôi đạt 400 triệu đồng/ ha/ năm trở lên; trong lâm nghiệp đạt 300 triệu đồng/ ha/ chu kỳ sản xuất.
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy triển khai nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị.
Sau khi nghe các nội dung Nghị quyết hội nghị đã tiến hành thảo luận, nhất trí với nội dung chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết, đồng thời đề xuất một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện để huyện có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí đề nghị, sau hội nghị học tập tại huyện các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn các Nghị quyết để nắm nội dung, tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại đơn vị đạt kết quả. Đồng chí Bí thư, cấp ủy các xã và các tổ chức cơ sở Đảng phải trực tiếp lãnh đạo công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết đến việc xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung các Nghị quyết. Khi xây dựng Kế hoạch thực hiện phải cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, thời gian hoàn thành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các địa phương, đơn vị, UBND huyện hoàn thiện Chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TU. Đối với Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết 37 -NQ/TW, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động theo kế hoạch chỉ đạo, cụ thể, sát thực với tình hình của địa phương.

CIMG2368.JPG

CIMG2375.JPG

CIMG2372.JPG

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa