Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
334
Hôm qua:
499
Tuần này:
334
Tháng này:
20807
Tất cả:
968721

Đảng bộ xã Minh Dân tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 17/01/2018 14:49:22

Ngày 14/1/2018, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đồng chí Lê Đăng Châu - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên có từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao. Sau lễ trao tặng, tại hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Minh Dân được nghe các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Đảng bộ xã Minh Dân đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, công tác Đảng được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong năm, Đảng bộ xã đã xem xét, giới thiệu 9 quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 6 đồng chí, kết nạp Đảng cho 4 đồng chí, truy tặng và tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho 39 đồng chí. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu của Ban chấp hành Đảng bộ xã đề ra cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế có nhiều lĩnh vực đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thực đề ra. Huy động vốn đầu tư để đảm bảo sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xây dựng tăng khá. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần duy trì và phát triển nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, Đảng bộ xã Minh Dân xác định nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp triển khai tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp: Đẩy mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị vững mạnh.
Nhân dịp này, Đảng bộ xã Minh Dân đã khen thưởng cho 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.
IMG_0108[1].JPG

IMG_0115[1].JPG

IMG_0132[1].JPG

Lê Anh

Đảng bộ xã Minh Dân tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 17/01/2018 14:49:22 (GMT+7)

Ngày 14/1/2018, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đồng chí Lê Đăng Châu - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên có từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao. Sau lễ trao tặng, tại hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Minh Dân được nghe các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Minh Dân đã tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Đảng bộ xã Minh Dân đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, công tác Đảng được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong năm, Đảng bộ xã đã xem xét, giới thiệu 9 quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 6 đồng chí, kết nạp Đảng cho 4 đồng chí, truy tặng và tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho 39 đồng chí. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu của Ban chấp hành Đảng bộ xã đề ra cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế có nhiều lĩnh vực đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thực đề ra. Huy động vốn đầu tư để đảm bảo sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xây dựng tăng khá. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần duy trì và phát triển nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, Đảng bộ xã Minh Dân xác định nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp triển khai tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp: Đẩy mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị vững mạnh.
Nhân dịp này, Đảng bộ xã Minh Dân đã khen thưởng cho 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.
IMG_0108[1].JPG

IMG_0115[1].JPG

IMG_0132[1].JPG

Lê Anh

Dự báo thời tiết Thanh Hóa