Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
900
Hôm qua:
1083
Tuần này:
900
Tháng này:
40595
Tất cả:
1157200

Đảng bộ xã Minh Dân sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI.

Ngày 29/05/2018 10:37:01

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Dân đã bắt tay ngay vào triển khai các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra bằng việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, xã Minh Dân đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Minh Dân đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm, coi đây là nền tảng, là điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy chú trọng thông qua việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển đảng viên, trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 306 đồng chí. Hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ cơ sở đều thực hiện tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đúng quy định, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt 50%, Đảng bộ xã luôn đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua nửa nhiệm kỳ hoạt động có 6 chi bộ và 54 đồng chí được các cấp khen thưởng tặng giấy khen. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, xã Minh Dân đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, hiệu quả theo hướng tập trung vào các sản phẩm lợi thế của địa phương. Tích cực chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chủ động đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào các khâu làm đất, thu hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất nên sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 95,3% kế hoạch, bình quân lương thực đầu người tăng so với Nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt 84,2% kế hoạch. Xác định chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là tiềm năng thế mạnh của địa phương, BCH Đảng bộ xã, đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi, nhằm tăng giá trị sản phẩm cung cấp cho thị trường. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường luôn được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải thường xuyên được duy trì. Song song với việc phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa xã hội có bước phát triển tích cực, 7/7 thôn duy trì đạt chuẩn làng văn hóa, giữ vững danh hiệu xã chuẩn văn hóa cấp tỉnh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất trường lớp được củng cố, trang thiết bị được tăng cường, Công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm chú trọng, công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, không có dịch bệnh phát sinh. Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' luôn đạt kết quả cao, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư nâng cấp. Các chương trình giải quyết việc làm, nâng cao nguồn nhân lực được triển khai tích cực, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng. Công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8% ( Năm 2018). Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được chú trọng. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, duy trì trật tự an toàn xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các chương trình trọng tâm được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận được tăng cường, hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Có thể khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Minh Dân đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn giành được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Dân đạt được trong hơn 2 năm qua là rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất chính là những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được đúc kết, những chủ trương, giải pháp đúng đắn hợp lòng dân đã phát huy được tiềm năng nội lực của địa phương và đặc biệt là tạo được lòng tin, sự hài lòng của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền cơ sở. Đó là nền tảng vững chắc là điều kiện động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Dân tiếp tục tiến bước trong nữa nhiệm kỳ tới và sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, từng bước đưa Minh Dân ngày càng phát triển bền vững.

CIMG7687.JPG

CIMG7688.JPG
Các đồng chí lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác sản xuất.
20180528_104928.jpg

20180528_104828.jpg
Khu công sở xã Minh Dân.

Bài: Lê Anh
Ảnh: Thùy Dung-Lê Anh.

Đảng bộ xã Minh Dân sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI.

Đăng lúc: 29/05/2018 10:37:01 (GMT+7)

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Dân đã bắt tay ngay vào triển khai các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra bằng việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, xã Minh Dân đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Minh Dân đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm, coi đây là nền tảng, là điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy chú trọng thông qua việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển đảng viên, trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 306 đồng chí. Hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ cơ sở đều thực hiện tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đúng quy định, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt 50%, Đảng bộ xã luôn đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua nửa nhiệm kỳ hoạt động có 6 chi bộ và 54 đồng chí được các cấp khen thưởng tặng giấy khen. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, xã Minh Dân đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, hiệu quả theo hướng tập trung vào các sản phẩm lợi thế của địa phương. Tích cực chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chủ động đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào các khâu làm đất, thu hoạch, chuyển dịch cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích nhân dân đưa các giống mới vào sản xuất nên sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 95,3% kế hoạch, bình quân lương thực đầu người tăng so với Nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt 84,2% kế hoạch. Xác định chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là tiềm năng thế mạnh của địa phương, BCH Đảng bộ xã, đã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích các hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi, nhằm tăng giá trị sản phẩm cung cấp cho thị trường. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường luôn được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải thường xuyên được duy trì. Song song với việc phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa xã hội có bước phát triển tích cực, 7/7 thôn duy trì đạt chuẩn làng văn hóa, giữ vững danh hiệu xã chuẩn văn hóa cấp tỉnh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất trường lớp được củng cố, trang thiết bị được tăng cường, Công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm chú trọng, công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, không có dịch bệnh phát sinh. Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' luôn đạt kết quả cao, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư nâng cấp. Các chương trình giải quyết việc làm, nâng cao nguồn nhân lực được triển khai tích cực, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng. Công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8% ( Năm 2018). Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, đảm bảo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Công tác an ninh, quốc phòng luôn được chú trọng. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, duy trì trật tự an toàn xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các chương trình trọng tâm được triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận được tăng cường, hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Có thể khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Minh Dân đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn giành được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Dân đạt được trong hơn 2 năm qua là rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất chính là những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được đúc kết, những chủ trương, giải pháp đúng đắn hợp lòng dân đã phát huy được tiềm năng nội lực của địa phương và đặc biệt là tạo được lòng tin, sự hài lòng của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền cơ sở. Đó là nền tảng vững chắc là điều kiện động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Dân tiếp tục tiến bước trong nữa nhiệm kỳ tới và sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, từng bước đưa Minh Dân ngày càng phát triển bền vững.

CIMG7687.JPG

CIMG7688.JPG
Các đồng chí lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác sản xuất.
20180528_104928.jpg

20180528_104828.jpg
Khu công sở xã Minh Dân.

Bài: Lê Anh
Ảnh: Thùy Dung-Lê Anh.
Dự báo thời tiết Thanh Hóa