Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1056
Hôm qua:
1083
Tuần này:
1056
Tháng này:
40751
Tất cả:
1157356

Thị Trấn Triệu Sơn 30 năm xây dựng và phát triển

Ngày 31/05/2018 15:51:07

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ một Thị Trấn có quy mô nhỏ, tới nay Thị trấn Triệu Sơn đã được mở rộng, phát triển về mọi mặt, trở thành một trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của huyện Triệu Sơn. Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn Thị trấn đã đoàn kết một lòng, phát huy nguồn lực, vượt lên mọi khó khăn để xây dựng nên một Thị trấn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Cách đây 30 năm Thị trấn Triệu Sơn được thành lập theo Quyết định số 99/HĐBT ngày 3/6/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) địa giới hành chính được cắt từ một phần đất và dân cư của 3 xã đó là: Minh Sơn, Minh Châu và Minh Dân. Kể từ đó thị trấn Triệu Sơn địa danh chính thức có tên trên bản đồ. Ban đầu thị trấn có tổng diện tích là 114,48 ha dân số 978 hộ, 3.765 nhân khẩu, được chia thành 4 khu phố gồm: Phố Lê Lợi, phố Bà Triệu, phố Giắt và phố Tô Vĩnh Diện. Đến tháng 7/2005 thực hiện Chỉ thị 364/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc mở rộng địa gới hành chính. Diện tích tự nhiên được cắt thêm từ các xã Minh Sơn, Minh Dân, Minh Châu và xã Dân Lực. Đến nay tổng diện tích tự nhiên của Thị trấn Triệu Sơn là 179,84 ha. Dân số 1.971 hộ với 7.973 nhân khẩu được chia làm 8 phố và có trên 104 cơ quan, trường học, đơn vị và Doanh nghiệp của Tỉnh, của Huyện đóng trên địa bàn. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Thị trấn Triệu Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả mọi lĩnh vực. Người dân Thị trấn vốn có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo. 30 năm xây dựng và phát triển, khoảng thời gian ngắn ngủi so với lịch sử, song cũng để chúng ta đánh giá, khẳng định những bước đi, thành tựu của Thị trấn Triệu Sơn gắn liền với 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Kế thừa và phát huy những thành tựu của những năm đầu khi mới thành lập, trong những năm gần đây mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song càng trong khó khăn thì năng động và ý trí vươn lên của mỗi con người Thị trấn lại càng được khơi dây và phát huy. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thị trấn đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được kết quả hết sức quan trọng.
Kinh tế Thị trấn phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế đa dạng, đa ngành nghề, qui mô sản xuất kinh doanh, phương tiện lao động, cơ sở vật chất, trịnh độ khoa học công nghệ và cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả, đến nay Thị Trấn có trên 900 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ chiếm 45% tổng số hộ trên toàn địa bàn, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương nghiệp đạt trên 80 tỷ đồng, tăng gần 500% so với thời kỳ mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 39,6 triệu đồng/ người/ năm, công tác xóa đói giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo từ những ngày được thành lập là 13,5%, đến năm 2017 tỷ lệ hộ ngèo giảm xuống còn 2,75%, hộ cận nghèo giảm còn 2,44% theo tiêu chí mới. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 99% số hộ có xe gắn máy, trên 140 hộ có xe ô tô vv…
Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hệ thống giao thông đô thị, giao thông kết nối vùng ngày càng hoàn chỉnh, các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa các khu dân cư được đầu tư xây dựng khang trang, các công trình dân dụng của nhân dân xây dựng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng giao thông, phòng chống lụt bão, điện, nước sạch …. Được Nhà nước quan tâm đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và sự phát triển của Thị trấn. Công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch, phát triển và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. Việc nâng cấp, chỉnh trang Thị trấn được quan tâm, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo và sự phát triển của thị trấn.
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên có 91% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 87% gia đình được công nhận ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 7/8 khu phố có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt hội họp của nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về qui mô và chất lượng, Trường mầm non và Trường Tiểu hoc đã đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Chỉ tính từ năm học 2015 – 2017 Thị trấn có 127 học sinh thi đậu Đại học, phong trào giáo dục của Thị trấn luôn dẫn đầu huyện. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ và được công nhận chuẩn quốc gia; Công tác giảm nghèo, chăm sóc người có công, công tác bảo trợ xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh và thu được những kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm và năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, đang từng bước phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân chung sức xây dựng Thị trấn ngày một giàu đẹp, văn minh.
Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển tuy còn có những tồn tại, hạn chế. Song những thành tựu đạt được là rất cơ bản để Thị trấn có bước phât triển vượt bậc toàn diện cả về qui mô, tầm vóc, diện mạo, xây dựng Thị trấn từng bước đổi thay, phát triển xứng đáng là Trung tâm kinh tế- văn hóa- chính trị của Đảng bộ huyện.
Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Thị trấn đạt được trong 30 năm qua là nền tảng, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Thị trấn trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn tiếp tục nắm vững và thực hiện tốt phương châm “ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Quán triệt sâu sắc và phấn đấu thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Triệu Sơn lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thị trấn Triệu Sơn phát triển giàu mạnh, văn minh”.
Để thực hiện thăng lợi mục tiêu đó, Thị Trấn Triệu Sơn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, Huyện, chủ động sáng tạo, nắm vững thời cơ, vượt lên thách thức, dám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, tạo sự phát triển mạnh, đột phá.
Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, Thị Trấn Triệu Sơn càng thêm phấn khởi, tự hào, trân trọng những gì đã làm được, suy nghĩ trăn trở về những gì chưa làm được, để quyết tâm khắc phục sữa chữa. Thị trấn Triệu Sơn đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để phát triển đột phá, song cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Triệu sơn dù đang lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập ở quê hương hay trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nêu cao lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng Thị trấn Triệu Sơn văn minh, hiện đại và giàu đẹp.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quí báu 30 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, viết tiếp những trang sử mới sáng ngời xây dựng Thị trấn Triệu Sơn thân yêu phát triển ngày một giàu đẹp với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
20180531_144723.jpg

IMG_1527148683863_1527148711335.jpg
- Phương Thúy -


Thị Trấn Triệu Sơn 30 năm xây dựng và phát triển

Đăng lúc: 31/05/2018 15:51:07 (GMT+7)

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ một Thị Trấn có quy mô nhỏ, tới nay Thị trấn Triệu Sơn đã được mở rộng, phát triển về mọi mặt, trở thành một trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của huyện Triệu Sơn. Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn Thị trấn đã đoàn kết một lòng, phát huy nguồn lực, vượt lên mọi khó khăn để xây dựng nên một Thị trấn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Cách đây 30 năm Thị trấn Triệu Sơn được thành lập theo Quyết định số 99/HĐBT ngày 3/6/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) địa giới hành chính được cắt từ một phần đất và dân cư của 3 xã đó là: Minh Sơn, Minh Châu và Minh Dân. Kể từ đó thị trấn Triệu Sơn địa danh chính thức có tên trên bản đồ. Ban đầu thị trấn có tổng diện tích là 114,48 ha dân số 978 hộ, 3.765 nhân khẩu, được chia thành 4 khu phố gồm: Phố Lê Lợi, phố Bà Triệu, phố Giắt và phố Tô Vĩnh Diện. Đến tháng 7/2005 thực hiện Chỉ thị 364/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc mở rộng địa gới hành chính. Diện tích tự nhiên được cắt thêm từ các xã Minh Sơn, Minh Dân, Minh Châu và xã Dân Lực. Đến nay tổng diện tích tự nhiên của Thị trấn Triệu Sơn là 179,84 ha. Dân số 1.971 hộ với 7.973 nhân khẩu được chia làm 8 phố và có trên 104 cơ quan, trường học, đơn vị và Doanh nghiệp của Tỉnh, của Huyện đóng trên địa bàn. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Thị trấn Triệu Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả mọi lĩnh vực. Người dân Thị trấn vốn có truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo. 30 năm xây dựng và phát triển, khoảng thời gian ngắn ngủi so với lịch sử, song cũng để chúng ta đánh giá, khẳng định những bước đi, thành tựu của Thị trấn Triệu Sơn gắn liền với 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Kế thừa và phát huy những thành tựu của những năm đầu khi mới thành lập, trong những năm gần đây mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song càng trong khó khăn thì năng động và ý trí vươn lên của mỗi con người Thị trấn lại càng được khơi dây và phát huy. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thị trấn đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được kết quả hết sức quan trọng.
Kinh tế Thị trấn phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế đa dạng, đa ngành nghề, qui mô sản xuất kinh doanh, phương tiện lao động, cơ sở vật chất, trịnh độ khoa học công nghệ và cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả, đến nay Thị Trấn có trên 900 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ chiếm 45% tổng số hộ trên toàn địa bàn, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương nghiệp đạt trên 80 tỷ đồng, tăng gần 500% so với thời kỳ mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 39,6 triệu đồng/ người/ năm, công tác xóa đói giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo từ những ngày được thành lập là 13,5%, đến năm 2017 tỷ lệ hộ ngèo giảm xuống còn 2,75%, hộ cận nghèo giảm còn 2,44% theo tiêu chí mới. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 99% số hộ có xe gắn máy, trên 140 hộ có xe ô tô vv…
Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hệ thống giao thông đô thị, giao thông kết nối vùng ngày càng hoàn chỉnh, các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa các khu dân cư được đầu tư xây dựng khang trang, các công trình dân dụng của nhân dân xây dựng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng giao thông, phòng chống lụt bão, điện, nước sạch …. Được Nhà nước quan tâm đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và sự phát triển của Thị trấn. Công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch, phát triển và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ. Việc nâng cấp, chỉnh trang Thị trấn được quan tâm, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo và sự phát triển của thị trấn.
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên có 91% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 87% gia đình được công nhận ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 7/8 khu phố có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt hội họp của nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về qui mô và chất lượng, Trường mầm non và Trường Tiểu hoc đã đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Chỉ tính từ năm học 2015 – 2017 Thị trấn có 127 học sinh thi đậu Đại học, phong trào giáo dục của Thị trấn luôn dẫn đầu huyện. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ và được công nhận chuẩn quốc gia; Công tác giảm nghèo, chăm sóc người có công, công tác bảo trợ xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh và thu được những kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm và năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, đang từng bước phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân chung sức xây dựng Thị trấn ngày một giàu đẹp, văn minh.
Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển tuy còn có những tồn tại, hạn chế. Song những thành tựu đạt được là rất cơ bản để Thị trấn có bước phât triển vượt bậc toàn diện cả về qui mô, tầm vóc, diện mạo, xây dựng Thị trấn từng bước đổi thay, phát triển xứng đáng là Trung tâm kinh tế- văn hóa- chính trị của Đảng bộ huyện.
Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Thị trấn đạt được trong 30 năm qua là nền tảng, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Thị trấn trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn tiếp tục nắm vững và thực hiện tốt phương châm “ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Quán triệt sâu sắc và phấn đấu thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Triệu Sơn lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, xây dựng thị trấn Triệu Sơn phát triển giàu mạnh, văn minh”.
Để thực hiện thăng lợi mục tiêu đó, Thị Trấn Triệu Sơn cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, Huyện, chủ động sáng tạo, nắm vững thời cơ, vượt lên thách thức, dám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, tạo sự phát triển mạnh, đột phá.
Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, Thị Trấn Triệu Sơn càng thêm phấn khởi, tự hào, trân trọng những gì đã làm được, suy nghĩ trăn trở về những gì chưa làm được, để quyết tâm khắc phục sữa chữa. Thị trấn Triệu Sơn đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để phát triển đột phá, song cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thị trấn Triệu sơn dù đang lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập ở quê hương hay trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nêu cao lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng Thị trấn Triệu Sơn văn minh, hiện đại và giàu đẹp.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quí báu 30 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, viết tiếp những trang sử mới sáng ngời xây dựng Thị trấn Triệu Sơn thân yêu phát triển ngày một giàu đẹp với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
20180531_144723.jpg

IMG_1527148683863_1527148711335.jpg
- Phương Thúy -


Dự báo thời tiết Thanh Hóa