Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
918
Hôm qua:
514
Tuần này:
6918
Tháng này:
25033
Tất cả:
713912

Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình hoạt động của các Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày 29/05/2017 13:41:20

Sáng ngày 24/5/2017 tại Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 150 học viên là Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các Đại biểu sẽ được truyền đạt 04 chuyên đề quan trọng nhằm phục vụ tốt trong quá trình hoạt động của đại biểu HĐND, đó là: Những nội dung cơ bản, những điểm mới, những vấn đề cần chú ý của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hội nhập quốc tế; tình hình phát triển kinh tế ở địa phương...; trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND cấp xã, đồng thời được trang bị một số kỹ năng về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân, kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, kỹ năng chất vấn và thảo luận tại kỳ họp, kỹ năng phân tích chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.... đây là nội dung mới trong hoạt động của Thường trực HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

unnamed.jpg

Qua lớp bồi dưỡng, các Đại biểu sẽ nắm được những vấn đề có tính lý luận về vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân cấp xã; cơ sở pháp lý trong tổ chức, hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã...từ đó vận dụng tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như các kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

unnamed (1).jpg

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cảm ơn sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Trường chính trị tỉnh, đồng thời đề nghị cácđại biểu HĐND cấp xãcần chủ động nghiên cứu, học tập, lĩnh hội những kiến thức bổ ích, tiếp tục rèn luyện các kỹ năng do các báo cáo viên trang bị nhằm áp dụng, thực thi tốt chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là người đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà,trong giai đoạn hiện nay.


Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình hoạt động của các Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 29/05/2017 13:41:20 (GMT+7)

Sáng ngày 24/5/2017 tại Trung tâm chính trị huyện Triệu Sơn, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 150 học viên là Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các Đại biểu sẽ được truyền đạt 04 chuyên đề quan trọng nhằm phục vụ tốt trong quá trình hoạt động của đại biểu HĐND, đó là: Những nội dung cơ bản, những điểm mới, những vấn đề cần chú ý của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hội nhập quốc tế; tình hình phát triển kinh tế ở địa phương...; trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND cấp xã, đồng thời được trang bị một số kỹ năng về tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân, kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, kỹ năng chất vấn và thảo luận tại kỳ họp, kỹ năng phân tích chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.... đây là nội dung mới trong hoạt động của Thường trực HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

unnamed.jpg

Qua lớp bồi dưỡng, các Đại biểu sẽ nắm được những vấn đề có tính lý luận về vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân cấp xã; cơ sở pháp lý trong tổ chức, hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã...từ đó vận dụng tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như các kỹ năng cần thiết của người đại biểu HĐND, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

unnamed (1).jpg

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cảm ơn sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Trường chính trị tỉnh, đồng thời đề nghị cácđại biểu HĐND cấp xãcần chủ động nghiên cứu, học tập, lĩnh hội những kiến thức bổ ích, tiếp tục rèn luyện các kỹ năng do các báo cáo viên trang bị nhằm áp dụng, thực thi tốt chức năng nhiệm vụ, xứng đáng là người đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà,trong giai đoạn hiện nay.


Dự báo thời tiết Thanh Hóa