Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
470
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17803
Tháng này:
17803
Tất cả:
1978413

UBND huyện triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018.

Ngày 12/06/2018 16:07:14

Thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2018. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 1265/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Mục tiêu thực hiện tất cả các dự án đủ điều kiện giải phóng mặt bằng phải ký cam kết về tiến độ giải pháp mặt bằng (GPMB) với các chủ đầu tư. 100% các dự án có yêu cầu, có cam kết GPMT đều được GPMB theo cam kết tiến độ với nhà đầu tư. Trong đó tổng diện tích dự án là 204,17 ha, diện tích cần GPMB năm 2018 là 140,41 ha. Phòng tài nguyên môi trường thực hiện việc rà soát, thống kê các dự án đầu tư có sử dụng đất đang thực hiện GPMB trong năm 2017, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo danh mục các dự án càn phải thu hồi đất năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua. Danh mục các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư trên địa bàn, các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt. Tham mưu cụ thể công tác thông báo công tác thu hồi đất, xây dựng giá đất để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở áp giá bồi thường GPMB. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định nguồn gốc đất, thẩm định việc áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất và các vấn đề liên quan. Ban quản lý dự án của huyện, tham mưu việc thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB các dự án, kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm điếm vể thực hiện GPMB các dự án. Tham mưu cho UBND huyện đầy đủ hồ sơ đảm bảo đúng trình tự trong GPMB. Tham mưu trong công tác giải quyết khó khăn vướng mắc, tổng hợp báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện cho UBND huyện. các phòng Kinh tế - hạ tầng, tài chính kế hoạch, Phòng tư pháp, thanh tra huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện nội dung kế hoạch GPMB đạt kết quả cao. Công an huyện tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực có các dự án lớn, dự án trọng điểm. Xây dựng phương án xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi lôi kéo, xúi dục, chống đối, cản trở, kích động nhân dân vi phạm pháp luật. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư. Tích cực giám sát các hoạt động của các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân. Các xã Thị trấn tập trung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tham gia công tác GPMB các dự án. Xác định nguồn gốc đất của các trường hợp bị thu hồi, phối hợp với hội đồng GPMB để triển khai thu hồi đất, kiểm kê GPMB và tham gia trực tiếp trong quá trình GPMB. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chủ trương, cơ sở pháp lý của các dự án, các quy định của pháp luật về bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết. Vận động nhân dân tích cực phối hợp cùng hội đồng GPMB và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện GPMB. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBNd huyện, UBND các xã thị trấn và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư các dự án. Bố trí đủ ngồn kinh phí để thực hiện GPMB và dự án đầu tư.
   Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong công tác GPMB 2018 góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư phát triển, giảm nghèo bền vững, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện nhà.

dung 5.jpg

dung 4 (1).jpg

dung 3 (1).jpg
 Mặt bằng khu đô thị Sao Mai xã Thọ Dân. 

                                                            Tin: Thùy Dung
                                                             Ảnh : Văn Hùng.
 

UBND huyện triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018.

Đăng lúc: 12/06/2018 16:07:14 (GMT+7)

Thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2018. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 1265/KH-UBND để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Mục tiêu thực hiện tất cả các dự án đủ điều kiện giải phóng mặt bằng phải ký cam kết về tiến độ giải pháp mặt bằng (GPMB) với các chủ đầu tư. 100% các dự án có yêu cầu, có cam kết GPMT đều được GPMB theo cam kết tiến độ với nhà đầu tư. Trong đó tổng diện tích dự án là 204,17 ha, diện tích cần GPMB năm 2018 là 140,41 ha. Phòng tài nguyên môi trường thực hiện việc rà soát, thống kê các dự án đầu tư có sử dụng đất đang thực hiện GPMB trong năm 2017, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo danh mục các dự án càn phải thu hồi đất năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua. Danh mục các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư trên địa bàn, các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt. Tham mưu cụ thể công tác thông báo công tác thu hồi đất, xây dựng giá đất để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở áp giá bồi thường GPMB. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định nguồn gốc đất, thẩm định việc áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất và các vấn đề liên quan. Ban quản lý dự án của huyện, tham mưu việc thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện GPMB các dự án, kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm điếm vể thực hiện GPMB các dự án. Tham mưu cho UBND huyện đầy đủ hồ sơ đảm bảo đúng trình tự trong GPMB. Tham mưu trong công tác giải quyết khó khăn vướng mắc, tổng hợp báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện cho UBND huyện. các phòng Kinh tế - hạ tầng, tài chính kế hoạch, Phòng tư pháp, thanh tra huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện nội dung kế hoạch GPMB đạt kết quả cao. Công an huyện tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực có các dự án lớn, dự án trọng điểm. Xây dựng phương án xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi lôi kéo, xúi dục, chống đối, cản trở, kích động nhân dân vi phạm pháp luật. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư. Tích cực giám sát các hoạt động của các cơ quan chuyên môn, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân. Các xã Thị trấn tập trung thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tham gia công tác GPMB các dự án. Xác định nguồn gốc đất của các trường hợp bị thu hồi, phối hợp với hội đồng GPMB để triển khai thu hồi đất, kiểm kê GPMB và tham gia trực tiếp trong quá trình GPMB. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chủ trương, cơ sở pháp lý của các dự án, các quy định của pháp luật về bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết. Vận động nhân dân tích cực phối hợp cùng hội đồng GPMB và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện GPMB. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBNd huyện, UBND các xã thị trấn và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư các dự án. Bố trí đủ ngồn kinh phí để thực hiện GPMB và dự án đầu tư.
   Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra trong công tác GPMB 2018 góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư phát triển, giảm nghèo bền vững, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện nhà.

dung 5.jpg

dung 4 (1).jpg

dung 3 (1).jpg
 Mặt bằng khu đô thị Sao Mai xã Thọ Dân. 

                                                            Tin: Thùy Dung
                                                             Ảnh : Văn Hùng.
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa