Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1538
Hôm qua:
5071
Tuần này:
12063
Tháng này:
97830
Tất cả:
4790855

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư

Ngày 07/09/2021 15:12:25

Sáng ngày 7/9/2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, đôn đốc, tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư tại xã Xuân Thịnh, Dân Lực, An Nông và Vân Sơn; cùng tham gia có lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban quản lý dự án huyện, Trung tâm Văn hóa, TT, TT và Du lịch huyện.

    Mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Phú Vinh xã Xuân Thịnh có diện tích quy hoạch 3,20 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đang thi công phần nền đường, UBND xã lập hồ sơ đấu giá 56 lô, dự kiến đấu giá vào tháng 10/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực có diện tích quy hoạch 1,26 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 33 lô, dự kiến đấu giá vào cuối tháng 9/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông, diện tích quy hoạch 3,44 ha, đã phê duyệt xong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đang thi công phần nền đường, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 52 lô, dự kiến thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn 8 xã Vân Sơn, có diện tích quy hoạch 4,60 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 40 lô, dự kiến thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021.
z2742304781820_72a79779cb959f346c5fe00c32a9f3c6 (1).jpg
z2742303928505_3c2498608be4fcdf8a9d2e74239b5224.jpg
z2742303774704_0a8f1f01377a5c6ebf26a66a1f755008.jpg
 z2742303856600_32142a19a1e9f322c45cd766a074a95f.jpg
Đ/C Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư.
    Qua kiểm tra thực tế đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các đơn vị thi công; đồng chí lưu ý đối với các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tại mặt bằng quy hoạch khu dân thôn Phú Vinh xã Xuân Thịnh hoàn thành trước ngày 15/9/2021, lập hồ sơ đấu giá phía giáp với khu đô thị Sao Mai, đấu giá trong tháng 10/2021; đối mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 20/9, UBND xã An Nông lập hồ sơ đấu giá 52 lô, thời gian đấu giá vào trung tuần tháng 10/2021; UBND xã Vân Sơn lập hồ sơ đấu giá 61 lô, thời gian đấu giá trung tuần tháng 10/2021; đối mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực, yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành cơ sở hạ tầng xong trước ngày 20/9, thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021. Đối với các đơn vị thi công tiếp tục bổ xung thêm máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các mặt bằng quy hoạch; đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông thống nhất đường chính cho thảm nhựa, bổ sung thêm hệ thống đường cấp nước, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước hai bên đường dân sinh bổ sung thêm tấm đan, yêu cầu phải đảm bảo chất lượng; đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn 8 xã Vân Sơn bổ sung thêm hệ thống cấp nước. Yêu cầu các đơn vị thi công quán triệt các lực lượng tham gia thi công tại các công trình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đề nghị các đơn vị thi công phải lập danh sách công nhân và thực hiện việc khai báo y tế đầy đủ, đồng thời phải thường xuyên tổ chức test nhanh cho công nhân./.
                                                                                        Văn Hùng
 

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư

Đăng lúc: 07/09/2021 15:12:25 (GMT+7)

Sáng ngày 7/9/2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, đôn đốc, tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư tại xã Xuân Thịnh, Dân Lực, An Nông và Vân Sơn; cùng tham gia có lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban quản lý dự án huyện, Trung tâm Văn hóa, TT, TT và Du lịch huyện.

    Mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Phú Vinh xã Xuân Thịnh có diện tích quy hoạch 3,20 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đang thi công phần nền đường, UBND xã lập hồ sơ đấu giá 56 lô, dự kiến đấu giá vào tháng 10/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực có diện tích quy hoạch 1,26 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 33 lô, dự kiến đấu giá vào cuối tháng 9/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông, diện tích quy hoạch 3,44 ha, đã phê duyệt xong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đang thi công phần nền đường, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 52 lô, dự kiến thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021; mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn 8 xã Vân Sơn, có diện tích quy hoạch 4,60 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND xã đã nộp hồ sơ xin đấu giá 40 lô, dự kiến thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021.
z2742304781820_72a79779cb959f346c5fe00c32a9f3c6 (1).jpg
z2742303928505_3c2498608be4fcdf8a9d2e74239b5224.jpg
z2742303774704_0a8f1f01377a5c6ebf26a66a1f755008.jpg
 z2742303856600_32142a19a1e9f322c45cd766a074a95f.jpg
Đ/C Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các mặt bằng quy hoạch khu dân cư.
    Qua kiểm tra thực tế đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các đơn vị thi công; đồng chí lưu ý đối với các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tại mặt bằng quy hoạch khu dân thôn Phú Vinh xã Xuân Thịnh hoàn thành trước ngày 15/9/2021, lập hồ sơ đấu giá phía giáp với khu đô thị Sao Mai, đấu giá trong tháng 10/2021; đối mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 20/9, UBND xã An Nông lập hồ sơ đấu giá 52 lô, thời gian đấu giá vào trung tuần tháng 10/2021; UBND xã Vân Sơn lập hồ sơ đấu giá 61 lô, thời gian đấu giá trung tuần tháng 10/2021; đối mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực, yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành cơ sở hạ tầng xong trước ngày 20/9, thời gian đấu giá vào cuối tháng 9/2021. Đối với các đơn vị thi công tiếp tục bổ xung thêm máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các mặt bằng quy hoạch; đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Đô Quang, Đô Thịnh xã An Nông thống nhất đường chính cho thảm nhựa, bổ sung thêm hệ thống đường cấp nước, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước hai bên đường dân sinh bổ sung thêm tấm đan, yêu cầu phải đảm bảo chất lượng; đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn 8 xã Vân Sơn bổ sung thêm hệ thống cấp nước. Yêu cầu các đơn vị thi công quán triệt các lực lượng tham gia thi công tại các công trình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đề nghị các đơn vị thi công phải lập danh sách công nhân và thực hiện việc khai báo y tế đầy đủ, đồng thời phải thường xuyên tổ chức test nhanh cho công nhân./.
                                                                                        Văn Hùng