Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1646
Hôm qua:
3023
Tuần này:
1646
Tháng này:
1646
Tất cả:
3018131

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19

Ngày 11/08/2020 07:00:02

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
(Nguồn: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)
Tập tin đính kèm

Một số quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.docx

Một số quy định về nhập cảnh của Việt Nam hiện nay.docx

Một số câu chuyện pháp luật liên quan đến phòng dịch bệnh.docx

Một số quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bá.doc

Một số quy định khác của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covi.doc

Một số quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền.docTài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19

Đăng lúc: 11/08/2020 07:00:02 (GMT+7)

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
(Nguồn: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)
Tập tin đính kèm

Một số quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.docx

Một số quy định về nhập cảnh của Việt Nam hiện nay.docx

Một số câu chuyện pháp luật liên quan đến phòng dịch bệnh.docx

Một số quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bá.doc

Một số quy định khác của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covi.doc

Một số quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền.doc