Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1142
Hôm qua:
2918
Tuần này:
21120
Tháng này:
14891
Tất cả:
2083607

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 24/09/2019 17:01:09

Bám sát kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy huyện Triệu Sơn, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các Ban, ngành của huyện, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng năm 2019, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác giáo dục LLCT được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương...; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Trong 9 tháng đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 57 học viên, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi; 1 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú với 56 học viên, thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 151 học viên, Kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đảng viên mới với 151 học viên. Kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 139 bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; 1 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở cơ sở cho 90 cán bộ tuyên giáo cơ sở. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 1 lớp bồi dưỡng công tác quốc phòng an ninh cho 65 học viên thuộc đối tượng 3. Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 46 cán bộ, lãnh đạo cấp huyện. Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 74 cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức tổng kết, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 70 học viên lớp Trung cấp LLCT - HC khóa XII hệ không tập trung năm học 2018 - 2019. Phối hợp với Trường chính trị Tỉnh tổ chức khai giảng và học 9 kỳ học, thi hết môn, đi học tập, nghiên cứu thực tế cho 80 học viên lớp Trung cấp LLCT khóa XIII hệ không tập trung (khóa học 2019 - 2020), khai giảng, học 5 kỳ học, thi hết môn, đi học tập, nghiên cứu thực tế cho 80 học viên lớp Trung cấp LLCT khóa XIV hệ không tập trung (khóa học 2019 - 2020). Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Nhìn chung trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn đã thực hiện đúng quy định về thời gian, nội dung của từng loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp tại Trung tâm BDCT đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá ngày càng cao. Trong 3 tháng cuối năm 2019, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau: Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 180 học viên, 2 lớp BD các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú với 180 học viên, 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 90 học viên, 1 lớp BD các chuyên đề cho đảng viên mới với 90 học viên, 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, 1 lớp đào tạo nguồn cán bộ cho 100 cán bộ nguồn trên địa bàn huyện, tổ chức các kỳ học, thi hết môn, cho 160 học viên lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa XIII, XIV (khóa học 2019 - 2020) , 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 450 cho cán bộ cấp xã, mở các lớp học Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Tỉnh và huyện tổ chức.


CIMG2962.JPG

CIMG2969.JPG

CIMG3620.JPG
Đình Duyến
 

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong 9 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 24/09/2019 17:01:09 (GMT+7)

Bám sát kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy huyện Triệu Sơn, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các Ban, ngành của huyện, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng năm 2019, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác giáo dục LLCT được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương...; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Trong 9 tháng đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 57 học viên, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi; 1 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú với 56 học viên, thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 151 học viên, Kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đảng viên mới với 151 học viên. Kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 139 bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; 1 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở cơ sở cho 90 cán bộ tuyên giáo cơ sở. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 1 lớp bồi dưỡng công tác quốc phòng an ninh cho 65 học viên thuộc đối tượng 3. Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 46 cán bộ, lãnh đạo cấp huyện. Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 74 cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức tổng kết, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 70 học viên lớp Trung cấp LLCT - HC khóa XII hệ không tập trung năm học 2018 - 2019. Phối hợp với Trường chính trị Tỉnh tổ chức khai giảng và học 9 kỳ học, thi hết môn, đi học tập, nghiên cứu thực tế cho 80 học viên lớp Trung cấp LLCT khóa XIII hệ không tập trung (khóa học 2019 - 2020), khai giảng, học 5 kỳ học, thi hết môn, đi học tập, nghiên cứu thực tế cho 80 học viên lớp Trung cấp LLCT khóa XIV hệ không tập trung (khóa học 2019 - 2020). Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Nhìn chung trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn đã thực hiện đúng quy định về thời gian, nội dung của từng loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp tại Trung tâm BDCT đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá ngày càng cao. Trong 3 tháng cuối năm 2019, Trung tâm BDCT huyện Triệu Sơn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau: Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 180 học viên, 2 lớp BD các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú với 180 học viên, 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 90 học viên, 1 lớp BD các chuyên đề cho đảng viên mới với 90 học viên, 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, 1 lớp đào tạo nguồn cán bộ cho 100 cán bộ nguồn trên địa bàn huyện, tổ chức các kỳ học, thi hết môn, cho 160 học viên lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung khóa XIII, XIV (khóa học 2019 - 2020) , 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 450 cho cán bộ cấp xã, mở các lớp học Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Tỉnh và huyện tổ chức.


CIMG2962.JPG

CIMG2969.JPG

CIMG3620.JPG
Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa