Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1022
Hôm qua:
3643
Tuần này:
13107
Tháng này:
44322
Tất cả:
1654212

Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 51.

Ngày 24/07/2019 19:54:42

Ngày 24/7/2019, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 51. Về dự buổi lễ bế giảng có đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí trưởng, phó các Ban của Đảng, Giảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và 86 học viên, đến từ 27 tổ chức cơ sở Đảng, trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian học tập lớp học đã nghiên cứu 10 chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước Pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn XH. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình diễn ra khóa học, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức thao giảng, giảng viên lý luận chính trị cụm V tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, kết thúc thao giảng 3/3 giảng viên đạt loại giỏi. Đối với lớp học bồi dưỡng Đảng viên mới kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 20 đồng chí đạt xuất sắc về rèn luyện. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phát biểu bế giảng lớp học.

CIMG3743.JPG

CIMG3735.JPG
Thùy Dung

 

Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 51.

Đăng lúc: 24/07/2019 19:54:42 (GMT+7)

Ngày 24/7/2019, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 51. Về dự buổi lễ bế giảng có đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí trưởng, phó các Ban của Đảng, Giảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và 86 học viên, đến từ 27 tổ chức cơ sở Đảng, trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian học tập lớp học đã nghiên cứu 10 chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước Pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn XH. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình diễn ra khóa học, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức thao giảng, giảng viên lý luận chính trị cụm V tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, kết thúc thao giảng 3/3 giảng viên đạt loại giỏi. Đối với lớp học bồi dưỡng Đảng viên mới kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 20 đồng chí đạt xuất sắc về rèn luyện. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phát biểu bế giảng lớp học.

CIMG3743.JPG

CIMG3735.JPG
Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa