Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 100.

Ngày 09/11/2021 09:57:39

Ngày 9/11/2021 Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 100, về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Hữu Khang, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 87 học viên là những quần chúng ưu tú được các Tổ chức cơ sở đảng giới thiệu về tham gia lớp học, trong 87 học viên có 17 học viên là những học sinh xuất sắc về học tập và rèn luyện của các Trường THPT Triệu Sơn 1, Triệu Sơn 5 và Phổ thông Triệu Sơn.

DSC06285.JPG
Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy, Lê Kim Chất, phát biểu khai giảng lớp học.

DSC06296.JPG
DSC06298.JPG
DSC06299.JPG
Các đại biểu và các học viên dự lễ khai  giảng.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Kim Chất phát biểu khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí nhấn mạnh về vai trò lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của dân tộc. Về tham gia lớp học đồng chí mong muốn các học viên nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, xác định đúng lý tưởng, mục đích để từ đó tiếp tục rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam; trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy các học viên phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch như thực hiện thông điệp 5K, theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch. Trong học tập học viên nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề đầy đủ, kết hợp học trên lớp với việc nghiên cứu các bài giảng tại nhà, phấn đấu cuối khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện và học tập trong đó có 85% đạt khá, giỏi. Phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, các học viên tăng cường công tác tuyên truyền đến với gia đình, người thân và cộng đồng dân cư về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động phát triển KT-XH của huyện, nhất là chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, khi huyện Triệu Sơn đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM trong năm 2021. 
     Tham gia lớp học tập các học viên sẽ nghiên cứu 5 bài giảng, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, chương trình bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản về khai quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, trên cơ sở nhận thức, mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình vào xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng giàu đẹp văn minh.
                                                                                            Thùy Dung
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 100.

Đăng lúc: 09/11/2021 09:57:39 (GMT+7)

Ngày 9/11/2021 Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 100, về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Hà Hữu Khang, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Thị Sen, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 87 học viên là những quần chúng ưu tú được các Tổ chức cơ sở đảng giới thiệu về tham gia lớp học, trong 87 học viên có 17 học viên là những học sinh xuất sắc về học tập và rèn luyện của các Trường THPT Triệu Sơn 1, Triệu Sơn 5 và Phổ thông Triệu Sơn.

DSC06285.JPG
Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy, Lê Kim Chất, phát biểu khai giảng lớp học.

DSC06296.JPG
DSC06298.JPG
DSC06299.JPG
Các đại biểu và các học viên dự lễ khai  giảng.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Kim Chất phát biểu khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí nhấn mạnh về vai trò lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của dân tộc. Về tham gia lớp học đồng chí mong muốn các học viên nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, xác định đúng lý tưởng, mục đích để từ đó tiếp tục rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam; trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy các học viên phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch như thực hiện thông điệp 5K, theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch. Trong học tập học viên nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề đầy đủ, kết hợp học trên lớp với việc nghiên cứu các bài giảng tại nhà, phấn đấu cuối khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện và học tập trong đó có 85% đạt khá, giỏi. Phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, các học viên tăng cường công tác tuyên truyền đến với gia đình, người thân và cộng đồng dân cư về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động phát triển KT-XH của huyện, nhất là chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, khi huyện Triệu Sơn đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM trong năm 2021. 
     Tham gia lớp học tập các học viên sẽ nghiên cứu 5 bài giảng, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, chương trình bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản về khai quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, trên cơ sở nhận thức, mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình vào xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng giàu đẹp văn minh.
                                                                                            Thùy Dung