Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57

Ngày 28/10/2021 09:36:16

Thực hiện Quyết định số 670 QĐ/HU của BTV Huyện ủy về việc tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57, ngày 28/10/2021 Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57. Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng; Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 51 học viên đến từ 18 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

     
   DSC05857.JPG

DSC05868.JPG

DSC05862.JPG
Lễ khai giảng lớp học.
      Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Lê Thị Sen phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập lý luận về Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi Đảng viên, do vậy các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động nghiên cứu tài liệu, bài giảng, tích cực tham gia thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn để hoàn thành tốt nội dung chương trình học tập đề ra. Bên cạnh đó cần chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh MT; luôn phát huy vai trò gương mẫu của người Đảng viên tích cực trong rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào chương trình xây dựng NTM, giữ vững ANTT, ATXH trên địa bàn huyện. Đối với Trung tâm Chính Trị huyện duy trì nghiêm túc nội quy lớp học theo quy định.
    Tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, qua chương trình nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ Đảng viên. Trên cơ sở đó từng Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
                                                                                Thùy Dung
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57

Đăng lúc: 28/10/2021 09:36:16 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 670 QĐ/HU của BTV Huyện ủy về việc tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57, ngày 28/10/2021 Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 57. Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng; Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 51 học viên đến từ 18 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

     
   DSC05857.JPG

DSC05868.JPG

DSC05862.JPG
Lễ khai giảng lớp học.
      Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Lê Thị Sen phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập lý luận về Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi Đảng viên, do vậy các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học, chủ động nghiên cứu tài liệu, bài giảng, tích cực tham gia thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn để hoàn thành tốt nội dung chương trình học tập đề ra. Bên cạnh đó cần chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh MT; luôn phát huy vai trò gương mẫu của người Đảng viên tích cực trong rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào chương trình xây dựng NTM, giữ vững ANTT, ATXH trên địa bàn huyện. Đối với Trung tâm Chính Trị huyện duy trì nghiêm túc nội quy lớp học theo quy định.
    Tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, qua chương trình nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ Đảng viên. Trên cơ sở đó từng Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
                                                                                Thùy Dung