Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2797
Hôm qua:
3148
Tuần này:
25293
Tháng này:
42204
Tất cả:
2110920

KẾ HOẠCH Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020

Ngày 26/03/2020 03:57:20

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                        *                                                                                 Triệu Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020

           Số 94 - KH/HU

 

        KẾ HOẠCH

Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày kỷ niệm trong năm 2020, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đối mới đất nước; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

         2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm 2020 với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

3. Các hoạt động kỷ niệm phải thực sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, theo đúng quy định của tỉnh và Trung ương.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

          1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Huyện (25/02/1965 - 25/02/2020)

1.1.Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).

Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các địa phương, đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện.

          1.2. Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng viên mới

Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì tham mưu trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 03/02/2020 tại hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua (2015 - 2020) và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện triển khai thực hiện.

          1.3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và lực lượng vũ trang trong huyện

          - Chủ đề sinh hoạt: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, t chức và đạo đức; xây dụng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

          - Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng 01 và tháng 02 năm 2020.

1.4. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa:

* Cấp huyện:

- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và xã Dân Lý.

- Thời gian: Cuối tháng 01/2020.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

- Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

 * Cơ sở:

Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm của địa phương; tổ chức tọa đàm... Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị  để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

          1.5. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý

         - Thực hiện theo Kế hoạch của Huyện ủy về thăm, chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Có chương trình riêng).

          - Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và động viên các đối tượng chính sách tại địa phương, đơn vị.

          2. Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam, huyện Triệu Sơn với huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh và Thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam; 55 năm Ngày thành lập huyện (1965 - 2020).

          Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

          3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

          3.1. Nội dung: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Tổ chức hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

          3.2. Thành phần:

- Cấp tỉnh: Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cấp huyện: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; Trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Cấp cơ sở: Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

- Dự và đưa tin: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao & Du lịch.

3.3. Thời gian: Khai mạc 7 giờ 00”, Dự kiến ngày 10/5/2020.

3.4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Triệu Sơn.

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

          4. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020).

4.1. Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đng bộ tnh Thanh Hóa:

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi.

4.2. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa:

- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và xã Dân Lý.

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7giờ 00”, Dự kiến ngày 27/7/2020.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

- Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

4.3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm của địa phương; tổ chức tọa đàm, tuyên truyền trực quan và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phù hợp.

4.4. Chương trình “Hành trình về nguồn”: Giao Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn phù hợp.

          5. V các ngày kỷ niệm năm “tròn”

          - Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03, 04/4/1965 - 03, 04/4/2020).

          - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

          - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp theo quy định của Tỉnh và  Trung ương.

          6. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các quan, đơn vị, địa phươngCác ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần:

          - Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các quan, đơn vị, địa phương trong huyện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

          - Các ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          III. KINH PHÍ

          - Đối với cấp huyện: Giao các phòng, ban, ngành, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy với Thường trực UBND huyện quyết định.

          - Đối với cơ sở: Các địa phương, đơn vị chủ động cân đối trong dự toán kinh phí được giao từ đầu năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

          IV. T CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

          Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Tỉnh, Trung ương.

          2. Ban Tổ chức Huyện ủy: Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

          3. UBND huyện chỉ đạo:

- Phòng văn hoá và thông tin, Trung tâm văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Văn nghệ “Mừng Xuân dâng Đảng”; hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng zôn, khẩu hiệu; cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại công sở và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên thôn của địa phương, đơn vị trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 55 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón Xuân Canh Tý.

- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2020 về các phần việc được giao cho các đơn vị trong kế hoạch này.

4. Huyện đoàn: Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

 5. Trung tâm VH - TT - TT&DL:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, tin, bài kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị sinh động, hiệu quả

                - Chỉ đạo hệ thống Đài phát thanh các xã, thị trấn thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên loa của xã đến các thôn vào các buổi sáng và cuối buổi chiều hàng ngày.  Dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020.

6. Các Tổ chức cơ sở đảng: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ

- VP Tỉnh uỷ (b/c);                                                                    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- BTG Tỉnh ủy (B/c);

- Các TCCSĐ;

- Các ban, phòng, MTTQ

   và các ngành đoàn thể huyện;                                                          Lê Kim Chất                    

- Các đơn vị liên quan;

-  Lưu VP/HU.

                                                                                                      

                             


  

KẾ HOẠCH Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020

Đăng lúc: 26/03/2020 03:57:20 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                        *                                                                                 Triệu Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020

           Số 94 - KH/HU

 

        KẾ HOẠCH

Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày kỷ niệm trong năm 2020, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đối mới đất nước; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

         2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm 2020 với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

3. Các hoạt động kỷ niệm phải thực sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, theo đúng quy định của tỉnh và Trung ương.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

          1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Huyện (25/02/1965 - 25/02/2020)

1.1.Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).

Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các địa phương, đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện.

          1.2. Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng viên mới

Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì tham mưu trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 03/02/2020 tại hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua (2015 - 2020) và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện triển khai thực hiện.

          1.3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và lực lượng vũ trang trong huyện

          - Chủ đề sinh hoạt: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, t chức và đạo đức; xây dụng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

          - Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng 01 và tháng 02 năm 2020.

1.4. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa:

* Cấp huyện:

- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và xã Dân Lý.

- Thời gian: Cuối tháng 01/2020.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

- Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

 * Cơ sở:

Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm của địa phương; tổ chức tọa đàm... Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị  để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

          1.5. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý

         - Thực hiện theo Kế hoạch của Huyện ủy về thăm, chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Có chương trình riêng).

          - Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và động viên các đối tượng chính sách tại địa phương, đơn vị.

          2. Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam, huyện Triệu Sơn với huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh và Thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam; 55 năm Ngày thành lập huyện (1965 - 2020).

          Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

          3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

          3.1. Nội dung: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Tổ chức hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

          3.2. Thành phần:

- Cấp tỉnh: Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Cấp huyện: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; Trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Cấp cơ sở: Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

- Dự và đưa tin: Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao & Du lịch.

3.3. Thời gian: Khai mạc 7 giờ 00”, Dự kiến ngày 10/5/2020.

3.4. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Triệu Sơn.

- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

          4. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020).

4.1. Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đng bộ tnh Thanh Hóa:

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi.

4.2. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa:

- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và xã Dân Lý.

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7giờ 00”, Dự kiến ngày 27/7/2020.

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

- Giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

4.3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm của địa phương; tổ chức tọa đàm, tuyên truyền trực quan và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phù hợp.

4.4. Chương trình “Hành trình về nguồn”: Giao Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn phù hợp.

          5. V các ngày kỷ niệm năm “tròn”

          - Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03, 04/4/1965 - 03, 04/4/2020).

          - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

          - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp theo quy định của Tỉnh và  Trung ương.

          6. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các quan, đơn vị, địa phươngCác ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần:

          - Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các quan, đơn vị, địa phương trong huyện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

          - Các ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          III. KINH PHÍ

          - Đối với cấp huyện: Giao các phòng, ban, ngành, đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy với Thường trực UBND huyện quyết định.

          - Đối với cơ sở: Các địa phương, đơn vị chủ động cân đối trong dự toán kinh phí được giao từ đầu năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

          IV. T CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

          Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các ngày kỷ niệm khác, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo quy định của Tỉnh, Trung ương.

          2. Ban Tổ chức Huyện ủy: Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

          3. UBND huyện chỉ đạo:

- Phòng văn hoá và thông tin, Trung tâm văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Văn nghệ “Mừng Xuân dâng Đảng”; hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng zôn, khẩu hiệu; cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại công sở và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên thôn của địa phương, đơn vị trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 55 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón Xuân Canh Tý.

- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện cấp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2020 về các phần việc được giao cho các đơn vị trong kế hoạch này.

4. Huyện đoàn: Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

 5. Trung tâm VH - TT - TT&DL:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, tin, bài kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị sinh động, hiệu quả

                - Chỉ đạo hệ thống Đài phát thanh các xã, thị trấn thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên loa của xã đến các thôn vào các buổi sáng và cuối buổi chiều hàng ngày.  Dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020.

6. Các Tổ chức cơ sở đảng: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ

- VP Tỉnh uỷ (b/c);                                                                    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- BTG Tỉnh ủy (B/c);

- Các TCCSĐ;

- Các ban, phòng, MTTQ

   và các ngành đoàn thể huyện;                                                          Lê Kim Chất                    

- Các đơn vị liên quan;

-  Lưu VP/HU.

                                                                                                      

                             


  
Dự báo thời tiết Thanh Hóa