Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Huyện Triệu sơn có 12.304 cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết số 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày 31/08/2020 16:00:05

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 – NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

    đồng tiến.jpg
Hội nghị học tập tại xã Đồng Tiến

xã Hợp Lý.jpg
Hội nghị học tập tại xã Dân Lý

thọ son.jpg
Hội nghị học tập tại xã Thọ Sơn.

xã Thọ NGọc.jpg
Hội nghị học tập tại xã Thọ Ngọc.

chi bộ CA Thị trấn.jpg
Hội nghị học tập tại chi bộ Công an Thị Trấn Triệu Sơn.
 
  Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai học tập nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ, hình thức học tập được triển khai trực tuyến và học tập qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có 73 đồng chí đại biểu tham gia học tập là các đồng chí trong BTV Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng bộ các xã thị trấn. Tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, Đảng viên tham gia học tập qua sóng của Đài PT-TH Thanh Hóa với 61 điểm học tập trong toàn huyện và số lượng đại biểu tham gia học tập là  trên 11 nghìn người, như vậy tổng số cán bộ Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết trong toàn huyện là 12.304 người. Thông qua việc học tập nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.
    Sau hội nghị, cán bộ, Đảng viên tại các Đảng bộ, chi bộ sẽ tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của cấp mình để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
                                                                                           Tin:  Thùy Dung
                                                                                           ảnh; Công chức VH các xã Thị trấn.


 

Huyện Triệu sơn có 12.304 cán bộ, Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết số 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đăng lúc: 31/08/2020 16:00:05 (GMT+7)

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 – NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

    đồng tiến.jpg
Hội nghị học tập tại xã Đồng Tiến

xã Hợp Lý.jpg
Hội nghị học tập tại xã Dân Lý

thọ son.jpg
Hội nghị học tập tại xã Thọ Sơn.

xã Thọ NGọc.jpg
Hội nghị học tập tại xã Thọ Ngọc.

chi bộ CA Thị trấn.jpg
Hội nghị học tập tại chi bộ Công an Thị Trấn Triệu Sơn.
 
  Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai học tập nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ, hình thức học tập được triển khai trực tuyến và học tập qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có 73 đồng chí đại biểu tham gia học tập là các đồng chí trong BTV Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng bộ các xã thị trấn. Tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, Đảng viên tham gia học tập qua sóng của Đài PT-TH Thanh Hóa với 61 điểm học tập trong toàn huyện và số lượng đại biểu tham gia học tập là  trên 11 nghìn người, như vậy tổng số cán bộ Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết trong toàn huyện là 12.304 người. Thông qua việc học tập nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.
    Sau hội nghị, cán bộ, Đảng viên tại các Đảng bộ, chi bộ sẽ tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của cấp mình để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
                                                                                           Tin:  Thùy Dung
                                                                                           ảnh; Công chức VH các xã Thị trấn.