Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4366
Hôm qua:
4169
Tuần này:
15296
Tháng này:
32207
Tất cả:
2100923

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Ngày 26/05/2020 17:07:23

Ngày 26/5/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

   CIMG5856.JPG

CIMG5858.JPG

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
  Chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy; dự điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng các phòng ban, đoàn thể cấp huyện.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá tình hình hiện nay, phân tích những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những thách thức đặt ra cho giai đoạn mới, vừa qua Bộ Chính trị, ban Bí thư TW Đảng khóa XII đã ban hành nhiều Nghị quyết và quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề chiến lược, hệ trọng của đất nước.
     Tại hội nghị các Đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt các nội dung bao gồm: Nghị quyết số 55 NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 41 CT/T, của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 70 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 69 KL/TW của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư; Thông báo Kết luận 173TB/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo tạp, chí của Đảng; Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
     Trên cơ sở kế hoạch triển khai học tập quán triệt, triển khai của Tỉnh ủy, Huyện ủy Triệu Sơn đã xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai trên địa bàn huyện, cụ thể: Hội nghị do ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức; hội nghị học tập của Đảng bộ xã thị trấn, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thời gian học tập hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
    Qua việc học tập quán triệt, triển khai làm cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Đảng vào cuộc sống.
                                                                                                               Thùy Dung

 

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Đăng lúc: 26/05/2020 17:07:23 (GMT+7)

Ngày 26/5/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

   CIMG5856.JPG

CIMG5858.JPG

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
  Chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy; dự điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng các phòng ban, đoàn thể cấp huyện.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá tình hình hiện nay, phân tích những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những thách thức đặt ra cho giai đoạn mới, vừa qua Bộ Chính trị, ban Bí thư TW Đảng khóa XII đã ban hành nhiều Nghị quyết và quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách đề cập đến nhiều vấn đề chiến lược, hệ trọng của đất nước.
     Tại hội nghị các Đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt các nội dung bao gồm: Nghị quyết số 55 NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 41 CT/T, của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44 CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 70 KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 69 KL/TW của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư; Thông báo Kết luận 173TB/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo tạp, chí của Đảng; Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
     Trên cơ sở kế hoạch triển khai học tập quán triệt, triển khai của Tỉnh ủy, Huyện ủy Triệu Sơn đã xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai trên địa bàn huyện, cụ thể: Hội nghị do ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức; hội nghị học tập của Đảng bộ xã thị trấn, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thời gian học tập hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
    Qua việc học tập quán triệt, triển khai làm cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Đảng vào cuộc sống.
                                                                                                               Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa