Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
895
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7279
Tháng này:
109355
Tất cả:
2413436

Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Ngày 17/12/2019 15:32:56

Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

IMG_3047[1].JPG

IMG_3048[1].JPG

IMG_3053[1].JPG

IMG-4204.JPG

IMG_3069[1].JPG
các đại biểu tham gia học tập tại 2 địa điểm phòng họp UBND huyện và Trung tâm hội nghị huyện.
 
      Tại Huyện Triệu Sơn hội nghị trực tuyến được tổ chức ở 2 địa điểm: Dự hội nghị tại điểm cầu Phòng họp tầng 3 UBND huyện Triệu Sơn có các đồng chí: Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UVBTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện công tác tại các cơ quan đơn vị cấp huyện; dự Hội nghị tại địa điểm Trung tâm Hội nghị huyện có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; toàn thể Đảng viên các Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể huyện.
   Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề năm 2020 với các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
    Thông qua việc học tập, nhằm quán triệt triển khai sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, Đảng viên và các tâng lớp nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. /.
                                                                                                                                Lê Anh

 

Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Đăng lúc: 17/12/2019 15:32:56 (GMT+7)

Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, với chủ đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

IMG_3047[1].JPG

IMG_3048[1].JPG

IMG_3053[1].JPG

IMG-4204.JPG

IMG_3069[1].JPG
các đại biểu tham gia học tập tại 2 địa điểm phòng họp UBND huyện và Trung tâm hội nghị huyện.
 
      Tại Huyện Triệu Sơn hội nghị trực tuyến được tổ chức ở 2 địa điểm: Dự hội nghị tại điểm cầu Phòng họp tầng 3 UBND huyện Triệu Sơn có các đồng chí: Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UVBTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện công tác tại các cơ quan đơn vị cấp huyện; dự Hội nghị tại địa điểm Trung tâm Hội nghị huyện có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; toàn thể Đảng viên các Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể huyện.
   Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề năm 2020 với các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
    Thông qua việc học tập, nhằm quán triệt triển khai sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, Đảng viên và các tâng lớp nhân dân trong huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. /.
                                                                                                                                Lê Anh