Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5447806

Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/11/2021 20:46:35

Ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy.

z2907793593311_ad2fe94cab0e5560e05a801d30ec3ec4.jpg
 z2907793593313_a4cf770fb49437c05e9bbbc204703d8e.jpg
z2907793593312_f54949f4f00d04c4a5762eee15979386.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
      Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ĐBQH chuyên trách thuộc đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
      Tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó các ban Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Trưởng các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện và truyền trực tuyến đến 34 điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện.
      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung cụ thể của các chương trình, khâu đột phá, để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến tháng 9-2021 cả 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành. Để nhanh chóng đưa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
       Tại các điểm cầu, các đại biểu được nghe các nội dung: Quán triệt, triển khai Quyết định số 621 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 623 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 622 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 696 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 701 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 624 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kết luận số về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Chương trình số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Quyết định số 715 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt, triển khai Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa.
        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được quán triệt tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Trong đó, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị…Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.
       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ, các ban, sở, ngành mình phụ trách. Các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, các chi bộ, đảng bộ cấp dưới; các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đoàn viên, hội viên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
       Sau Hội nghị của Tỉnh ủy, tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Nhữ Thắng quán triệt 1 số nội dung: Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; theo các kế hoạch của huyện, của cơ sở đã xây dựng và trên cơ sở hội nghị quán triệt của tỉnh, đồng chí yêu cầu từ huyện đến các đơn vị, các Ban xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc rà soát lại các loại chương trình, kế hoạch chưa ban hành để khẩn trương tham mưu ban hành, các nội dung đã ban hành nếu cần điều chỉnh thì khẩn trương tham mưu điều chỉnh để thực hiện đầy đủ đúng các nội dung, chương trình kế hoạch của tỉnh triển khai tại hội nghị. Theo đó, các xã, thị trấn phải nghiêm túc rà lại để ban hành bổ sung đảm bảo chương trình hành động theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình, kế hoạch triển khai tại hội nghị. Giao cho Ban Tuyên Giáo phối hợp với UBKT thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở, các kế hoạch, chương trình hành động để chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới; thời gian thực hiện vào cuối tháng 11 đầu tháng 12; Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì để tham mưu cho Thường vụ tổ chức hội nghị đánh giá để triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, liên tục được giữ vững, không để dịch bệnh xảy ra ở quy mô lớn trên địa bàn huyện. Yêu cầu các xã, thị trấn trên tinh thần Công văn số 444 của Huyện ủy các xã, thị trấn phải quản lý chặt chẽ di biến động công dân của địa phương, không được bỏ sót, đồng chí Bí thư phải chỉ đạo trực tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã phải nắm chắc tình hình để báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ huy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, nếu địa phương nào để sai sót thì phải chịu trách nhiệm. Phân công lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trực liên tục 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống dịch và các hoạt động quản lý xã hội trên địa bàn. Cùng với quản lý thì khuyến khích công dân phát giác, tố giác những công dân về địa phương, hộ gia đình mà không khai báo y tế, không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; nếu công dân về không khai báo, khai báo không trung thực thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải liên tục rà soát, kiểm tra việc cách ly tại các hộ gia đình, phải thực hiện nghiêm ngặt nhưng đảm bảo linh hoạt trong xử lý các tình huống. Trung tâm y tế, Bệnh viên Đa khoa huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn phải phối hợp chỉ đạo tốt các Trạm y tế để chuẩn bị các điều kiện thật tốt về cơ sở vật chất để điều trị F0 tại huyện và lấy tuyến Trạm y tế xã làm nơi điều trị và thực hiện các biện pháp về kỹ thuật y tế ở cơ sở, nhất là việc tiêm chủng rộng, số lượng nhiều nên phải tiêm ở tuyến xã. Rà soát lại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng nếu cần thiết để trưng dụng ở các nơi có điều kiện. Liên tục có báo cáo cập nhật kịp thời với Ban Chỉ huy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện theo đúng quy định, nếu để xảy ra không đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch thì phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2021 để khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh, của huyện để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đối với công tác tuyển quân, Ban CHQS huyện có chỉ đạo phấn đấu thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đủ quân số và quyết tâm không phải bù đổi quân, quá trình thực hiện từ khâu gọi công dân nhập ngũ đến sơ khám tuyển, khám tuyển, hiệp đồng bàn giao quân phải đảm bảo đủ quân số và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, trong thực hiện nhiệm vụ, các địa phương phải bám sát các công việc, chỉ đạo giao công việc cụ thể, triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả, và báo cáo kịp thời.
                                                                                  Lê Anh

 

Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 05/11/2021 20:46:35 (GMT+7)

Ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy.

z2907793593311_ad2fe94cab0e5560e05a801d30ec3ec4.jpg
 z2907793593313_a4cf770fb49437c05e9bbbc204703d8e.jpg
z2907793593312_f54949f4f00d04c4a5762eee15979386.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
      Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ĐBQH chuyên trách thuộc đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
      Tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó các ban Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Trưởng các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện và truyền trực tuyến đến 34 điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện.
      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng nội dung cụ thể của các chương trình, khâu đột phá, để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến tháng 9-2021 cả 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành. Để nhanh chóng đưa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cốt lõi của các văn bản, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
       Tại các điểm cầu, các đại biểu được nghe các nội dung: Quán triệt, triển khai Quyết định số 621 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 623 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 622 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hành động số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 696 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 701 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 624 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Kết luận số về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Chương trình số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; Quyết định số 715 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt, triển khai Kết luận số 610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa.
        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được quán triệt tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Trong đó, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị…Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022…Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.
       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ, các ban, sở, ngành mình phụ trách. Các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, các chi bộ, đảng bộ cấp dưới; các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đoàn viên, hội viên tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
       Sau Hội nghị của Tỉnh ủy, tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Nhữ Thắng quán triệt 1 số nội dung: Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; theo các kế hoạch của huyện, của cơ sở đã xây dựng và trên cơ sở hội nghị quán triệt của tỉnh, đồng chí yêu cầu từ huyện đến các đơn vị, các Ban xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc rà soát lại các loại chương trình, kế hoạch chưa ban hành để khẩn trương tham mưu ban hành, các nội dung đã ban hành nếu cần điều chỉnh thì khẩn trương tham mưu điều chỉnh để thực hiện đầy đủ đúng các nội dung, chương trình kế hoạch của tỉnh triển khai tại hội nghị. Theo đó, các xã, thị trấn phải nghiêm túc rà lại để ban hành bổ sung đảm bảo chương trình hành động theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình, kế hoạch triển khai tại hội nghị. Giao cho Ban Tuyên Giáo phối hợp với UBKT thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở, các kế hoạch, chương trình hành động để chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới; thời gian thực hiện vào cuối tháng 11 đầu tháng 12; Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì để tham mưu cho Thường vụ tổ chức hội nghị đánh giá để triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, liên tục được giữ vững, không để dịch bệnh xảy ra ở quy mô lớn trên địa bàn huyện. Yêu cầu các xã, thị trấn trên tinh thần Công văn số 444 của Huyện ủy các xã, thị trấn phải quản lý chặt chẽ di biến động công dân của địa phương, không được bỏ sót, đồng chí Bí thư phải chỉ đạo trực tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã phải nắm chắc tình hình để báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ huy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, nếu địa phương nào để sai sót thì phải chịu trách nhiệm. Phân công lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trực liên tục 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống dịch và các hoạt động quản lý xã hội trên địa bàn. Cùng với quản lý thì khuyến khích công dân phát giác, tố giác những công dân về địa phương, hộ gia đình mà không khai báo y tế, không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; nếu công dân về không khai báo, khai báo không trung thực thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải liên tục rà soát, kiểm tra việc cách ly tại các hộ gia đình, phải thực hiện nghiêm ngặt nhưng đảm bảo linh hoạt trong xử lý các tình huống. Trung tâm y tế, Bệnh viên Đa khoa huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn phải phối hợp chỉ đạo tốt các Trạm y tế để chuẩn bị các điều kiện thật tốt về cơ sở vật chất để điều trị F0 tại huyện và lấy tuyến Trạm y tế xã làm nơi điều trị và thực hiện các biện pháp về kỹ thuật y tế ở cơ sở, nhất là việc tiêm chủng rộng, số lượng nhiều nên phải tiêm ở tuyến xã. Rà soát lại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng nếu cần thiết để trưng dụng ở các nơi có điều kiện. Liên tục có báo cáo cập nhật kịp thời với Ban Chỉ huy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện theo đúng quy định, nếu để xảy ra không đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch thì phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2021 để khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh, của huyện để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đối với công tác tuyển quân, Ban CHQS huyện có chỉ đạo phấn đấu thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đủ quân số và quyết tâm không phải bù đổi quân, quá trình thực hiện từ khâu gọi công dân nhập ngũ đến sơ khám tuyển, khám tuyển, hiệp đồng bàn giao quân phải đảm bảo đủ quân số và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, trong thực hiện nhiệm vụ, các địa phương phải bám sát các công việc, chỉ đạo giao công việc cụ thể, triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả, và báo cáo kịp thời.
                                                                                  Lê Anh