Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
716
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7100
Tháng này:
109176
Tất cả:
2413257

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 28/11/2019 15:09:36

Ngày 28/11/2019, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của BTV Huyện ủy.

    Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí Thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Các Đảng bộ, Chi bộ, Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện. Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí Thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG4807.JPG
 
   Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
CIMG4813.JPG

CIMG4810.JPG
các địa biểu tham dự hội nghị
 
    Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện triển khai các nội dung bao gồm: Quán triệt và triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp QP-AN với kinh tế, kinh tế với QP-AN. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của BCH TW Đảng khóa XII về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của BTV Huyện ủy. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe nội dung dự thảo các Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện; Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kế luận được triển khai tại hội nghị.
     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là việc làm thường xuyên, qua đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Sau hội nghị học tập các đồng chí đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, nhất là đối với nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của BCH TW Đảng khóa XII về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị đúng hướng dẫn và đúng quy định trong từng nội dung công việc cụ thể của Đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kết luận tại hội nghị này là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng từ nay đến cuối năm 2019 và cho đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo tính hiệu quả, mỗi cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải nắm vững các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn; các Kế hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian theo hướng dẫn của BTG Huyện ủy.
                                                                                                                                    Thùy Dung
 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Đăng lúc: 28/11/2019 15:09:36 (GMT+7)

Ngày 28/11/2019, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của BTV Huyện ủy.

    Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí Thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Các Đảng bộ, Chi bộ, Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện. Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí Thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG4807.JPG
 
   Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
CIMG4813.JPG

CIMG4810.JPG
các địa biểu tham dự hội nghị
 
    Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện triển khai các nội dung bao gồm: Quán triệt và triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp QP-AN với kinh tế, kinh tế với QP-AN. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của BCH TW Đảng khóa XII về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của BTV Huyện ủy. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe nội dung dự thảo các Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện; Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kế luận được triển khai tại hội nghị.
     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là việc làm thường xuyên, qua đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Sau hội nghị học tập các đồng chí đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, nhất là đối với nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của BCH TW Đảng khóa XII về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị đúng hướng dẫn và đúng quy định trong từng nội dung công việc cụ thể của Đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kết luận tại hội nghị này là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng từ nay đến cuối năm 2019 và cho đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo tính hiệu quả, mỗi cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải nắm vững các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn; các Kế hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian theo hướng dẫn của BTG Huyện ủy.
                                                                                                                                    Thùy Dung