Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
269
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15336
Tháng này:
104166
Tất cả:
1952370

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 10/05/2019 15:21:58

Ngày 10/5/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện. Các đồng chí là Bí thư, PBT, TV Đảng ủy, các đồng chí Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ các xã thị trấn. Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí trong BTV Huyện ủy truyền đạt 11 nội dung các văn bản của TW và của tỉnh và dự thảo các kế hoạch thực hiện của huyện bao gồm: Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa( X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Kết luận số 43- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạ của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cao. Về Kế hoạch học tập, quán triệt, và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã triển khai kế hoạch học tập cụ thể như sau: đối với hội nghị do BTG phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức; hội nghị do MTTQ và các đoàn thể chính trị cấp huyện tổ chức; Hội nghị học tập tại cấp cơ sở hoàn thành việc triển khai trước ngày 30/5/2019.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn để nắm bắt các văn bản đã được gửi qua mạng nội bộ, các dự thảo kế hoạch thực hiện để tổ chức hội nghị học tập, triển khai tại đơn vị mình đảm bảo kế hoạch mà Huyện ủy đã đề ra. Trong quá trình triển khai học tập cần phải nhấn mạnh quan điểm về việc tích cực tham gia học tập các Chỉ thị , Nghị quyết đến từng cán bộ, Đảng viên, phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Những nội dung đã được triển khai tại hội nghị là những định hướng lớn, những quy định, quan điểm chỉ đạo trong công tác lãnh đạo của Đảng do đó công tác học tập phải nhiêm túc; công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện phải sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tính khả thi thực hiện để tạo hiệu quả cao trong việc thực hiện các Chỉ thị, NGhị quyết và các văn bản chỉ đạo của TW và của tỉnh trên địa bàn.
CIMG3162.JPG

CIMG3165.JPG

CIMG3164.JPG

Thùy Dung

 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đăng lúc: 10/05/2019 15:21:58 (GMT+7)

Ngày 10/5/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện. Các đồng chí là Bí thư, PBT, TV Đảng ủy, các đồng chí Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ các xã thị trấn. Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí trong BTV Huyện ủy truyền đạt 11 nội dung các văn bản của TW và của tỉnh và dự thảo các kế hoạch thực hiện của huyện bao gồm: Nghị quyết số 39 NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa( X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Kết luận số 43- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạ của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cao. Về Kế hoạch học tập, quán triệt, và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của TW và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã triển khai kế hoạch học tập cụ thể như sau: đối với hội nghị do BTG phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức; hội nghị do MTTQ và các đoàn thể chính trị cấp huyện tổ chức; Hội nghị học tập tại cấp cơ sở hoàn thành việc triển khai trước ngày 30/5/2019.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn để nắm bắt các văn bản đã được gửi qua mạng nội bộ, các dự thảo kế hoạch thực hiện để tổ chức hội nghị học tập, triển khai tại đơn vị mình đảm bảo kế hoạch mà Huyện ủy đã đề ra. Trong quá trình triển khai học tập cần phải nhấn mạnh quan điểm về việc tích cực tham gia học tập các Chỉ thị , Nghị quyết đến từng cán bộ, Đảng viên, phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Những nội dung đã được triển khai tại hội nghị là những định hướng lớn, những quy định, quan điểm chỉ đạo trong công tác lãnh đạo của Đảng do đó công tác học tập phải nhiêm túc; công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện phải sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tính khả thi thực hiện để tạo hiệu quả cao trong việc thực hiện các Chỉ thị, NGhị quyết và các văn bản chỉ đạo của TW và của tỉnh trên địa bàn.
CIMG3162.JPG

CIMG3165.JPG

CIMG3164.JPG

Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa