Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
982
Hôm qua:
3643
Tuần này:
13067
Tháng này:
44282
Tất cả:
1654174

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các huyện khu vực ven biển, đồng bằng và trung du.

Ngày 15/05/2019 15:45:03

Ngày 15/5/2019 tại Hội trường cơ quan UBND huyện Triệu Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các huyện khu vực ven biển, đồng bằng trung du

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, các đồng chí là PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và cán bộ Ban Tuyên giáo của 13 huyện khu vực ven biển, đồng bằng và trung du của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các đơn vị trong cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Các đơn vị trong cụm đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII tại địa phương đơn vị. Nhiều đơn vị đã xây dựng mẫu kế hoạch, bản cam kết hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai đến tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên. BTV cấp ủy 13 huyện trong cụm đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai chuyên đề học tập năm 2018, 2019 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên sóng PT-TH Thanh Hóa tại 35 điểm cầu và 1696 điểm học tập qua sóng phát thanh của đài PT-TH tỉnh. Việc xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị đã được triển khai gắn việc thực hiện chuyên đề hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các địa phương cũng đã tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, với thực hiện giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại Trung tâm BDCT cấp huyện và hệ thống giáo dục Quốc dân được quan tâm, tiêu biểu như huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc...Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 (2016-2018) và triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá đợt 2( 2018-2020) đã được quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung phương thức để đạt hiệu quả cao. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan đơn vị được tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng và đi vào thực chất hơn. UBND các huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai phổ biến Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về" đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống cơ quan nhà nước, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở địa phương, đơn vị. Tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã phát biểu chào mừng các đại biểu về dự hội nghị và thông tin thêm, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/W trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các huyện đã phát biểu thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và một số đề xuất trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị và nhấn mạnh từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 06- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X ) và đến nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  đã có 12 chuyên đề học tập khác nhau được triển khai thực hiện, các huyện cần rà soát lại những kết quả đạt được, những nội dung cần tiếp tục chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Trong năm 2019 Chủ đề là" Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo các huyện phải làm tốt công tác tham mưu để các huyện chỉ đạo thực hiện đúng chủ đề và đúng nội dung đề ra, tìm ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của địa phương để tổ chức chỉ đạo thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung khắc phục những hạn chế trong ứng xử với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công tác chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong tổ chức thực hiện. Tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW sau kết quả giám sát tại một số huyện và 1 số ngành trong thời gian qua.

CIMG3167.JPG

CIMG3170.JPG
CIMG3173.JPG

CIMG3171.JPG
Thùy Dung

 

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các huyện khu vực ven biển, đồng bằng và trung du.

Đăng lúc: 15/05/2019 15:45:03 (GMT+7)

Ngày 15/5/2019 tại Hội trường cơ quan UBND huyện Triệu Sơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các huyện khu vực ven biển, đồng bằng trung du

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn, đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, các đồng chí là PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và cán bộ Ban Tuyên giáo của 13 huyện khu vực ven biển, đồng bằng và trung du của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về " đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các đơn vị trong cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Các đơn vị trong cụm đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII tại địa phương đơn vị. Nhiều đơn vị đã xây dựng mẫu kế hoạch, bản cam kết hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai đến tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên. BTV cấp ủy 13 huyện trong cụm đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai chuyên đề học tập năm 2018, 2019 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên sóng PT-TH Thanh Hóa tại 35 điểm cầu và 1696 điểm học tập qua sóng phát thanh của đài PT-TH tỉnh. Việc xây dựng kế hoạch hành động của cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị đã được triển khai gắn việc thực hiện chuyên đề hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các địa phương cũng đã tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, với thực hiện giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại Trung tâm BDCT cấp huyện và hệ thống giáo dục Quốc dân được quan tâm, tiêu biểu như huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc...Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 (2016-2018) và triển khai hoạt động sáng tác, quảng bá đợt 2( 2018-2020) đã được quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung phương thức để đạt hiệu quả cao. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan đơn vị được tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng và đi vào thực chất hơn. UBND các huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai phổ biến Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về" đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống cơ quan nhà nước, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở địa phương, đơn vị. Tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã phát biểu chào mừng các đại biểu về dự hội nghị và thông tin thêm, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/W trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo, đại diện các huyện đã phát biểu thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và một số đề xuất trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW.
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị và nhấn mạnh từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 06- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X ) và đến nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)  đã có 12 chuyên đề học tập khác nhau được triển khai thực hiện, các huyện cần rà soát lại những kết quả đạt được, những nội dung cần tiếp tục chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Trong năm 2019 Chủ đề là" Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo các huyện phải làm tốt công tác tham mưu để các huyện chỉ đạo thực hiện đúng chủ đề và đúng nội dung đề ra, tìm ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của địa phương để tổ chức chỉ đạo thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung khắc phục những hạn chế trong ứng xử với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công tác chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong tổ chức thực hiện. Tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW sau kết quả giám sát tại một số huyện và 1 số ngành trong thời gian qua.

CIMG3167.JPG

CIMG3170.JPG
CIMG3173.JPG

CIMG3171.JPG
Thùy Dung

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa