Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
761
Hôm qua:
6384
Tuần này:
7145
Tháng này:
109221
Tất cả:
2413302

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 07/10/2019 14:49:24

Chiều ngày 4.10.2019, tại phòng họp tầng 3 Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Đồng chí Lê Thị Sen, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, công tác Khoa giáo đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong khối Khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; Chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn huyện từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt; công tác văn hóa - thông tin - thể thao thu được nhiều kết quả tích cực, Chương trình Truyền thanh - Truyền hình tiếp tục thực hiện có hiệu quả, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện… Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác khoa giáo trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; công tác kiểm tra đôn đốc còn chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo chưa chủ động hiệu quả. Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai khoáng sản, bảo vệ môi trường đến cán bộ và nhân dân ở các địa phương chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện phương án chuyển đổi chợ tiến độ còn chậm...
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019, và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu của công tác khoa giáo trong 3 tháng cuối năm 2019.
Về nhiệm vụ trọng tâm tâm quý IV năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực khoa giáo của ngành, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì tốt các hoạt động thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo huyện. Tăng cường hướng mạnh về cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác Khoa giáo ở địa phương. Từng cơ quan, đơn vị cần rà soát nhiệm vụ của mình thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực, chủ động làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019./.
IMG_1895[1].JPG

IMG_1901[1].JPG

Lê Anh

 

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 07/10/2019 14:49:24 (GMT+7)

Chiều ngày 4.10.2019, tại phòng họp tầng 3 Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Đồng chí Lê Thị Sen, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, công tác Khoa giáo đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong khối Khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; Chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn huyện từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt; công tác văn hóa - thông tin - thể thao thu được nhiều kết quả tích cực, Chương trình Truyền thanh - Truyền hình tiếp tục thực hiện có hiệu quả, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện… Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác khoa giáo trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; công tác kiểm tra đôn đốc còn chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo chưa chủ động hiệu quả. Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai khoáng sản, bảo vệ môi trường đến cán bộ và nhân dân ở các địa phương chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện phương án chuyển đổi chợ tiến độ còn chậm...
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019, và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu của công tác khoa giáo trong 3 tháng cuối năm 2019.
Về nhiệm vụ trọng tâm tâm quý IV năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực khoa giáo của ngành, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì tốt các hoạt động thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác giữa các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo huyện. Tăng cường hướng mạnh về cơ sở, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác Khoa giáo ở địa phương. Từng cơ quan, đơn vị cần rà soát nhiệm vụ của mình thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực, chủ động làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019./.
IMG_1895[1].JPG

IMG_1901[1].JPG

Lê Anh