Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4793
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23412
Tháng này:
31094
Tất cả:
2213885

Hội nghị báo cáo viên định kỳ và tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019

Ngày 10/01/2020 15:50:58

Chiều ngày 9/01/2020, Ban tuyên giáo Huyện ủy-Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12/2019 và tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, báo cáo viên của Đảng bộ các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


      Tại hội nghị các đại biểu đã nghe giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thông tin nhanh 2 nội dung là: khái quát về tình hình thế giới, khu vực năm 2019, tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của nước ta năm 2019; khái quát một số kết nổi bật của huyện đạt được trong năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tiến hành tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.
     Trong năm 2019, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có những chuyển biến quan trọng về chất lượng. Ở cơ sở các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần tích cực trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng ở cơ sở, thông tin kịp thời những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để giải quyết kịp thời. Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phương thức tuyên truyền linh hoạt phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương đơn vị. Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước; phản ánh đậm nét những kết quả về phát triển KT- XH, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của huyện và các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 55 năm thành lập huyện. Trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc định hướng thông tin, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kịp thời biểu dương, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.
IMG_20200109_161414.jpg

IMG20200109161715.jpg
Hình ảnh tại hội nghị
 
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đánh giá cáo vai trò đóng góp của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Trên cơ sở đó đồng chí mong muốn năm 2020 là năm then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, do đó đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Các cộng tác viên dư luận xã hội phát huy hơn nữa vai trò làm tốt công tác phản hồi nhanh các sự việc nổi bật ở cơ sở để cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời. Đẩy mạnh các nội dung hoạt động phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Tại hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho 4 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc ttrong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019./.
                                                                                                                               Văn Hùng
 

Hội nghị báo cáo viên định kỳ và tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019

Đăng lúc: 10/01/2020 15:50:58 (GMT+7)

Chiều ngày 9/01/2020, Ban tuyên giáo Huyện ủy-Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12/2019 và tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, báo cáo viên của Đảng bộ các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, lãnh đạo chuyên viên ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


      Tại hội nghị các đại biểu đã nghe giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thông tin nhanh 2 nội dung là: khái quát về tình hình thế giới, khu vực năm 2019, tác động đến Việt Nam; tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của nước ta năm 2019; khái quát một số kết nổi bật của huyện đạt được trong năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tiến hành tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.
     Trong năm 2019, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có những chuyển biến quan trọng về chất lượng. Ở cơ sở các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần tích cực trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng ở cơ sở, thông tin kịp thời những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để giải quyết kịp thời. Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phương thức tuyên truyền linh hoạt phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương đơn vị. Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước; phản ánh đậm nét những kết quả về phát triển KT- XH, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của huyện và các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 55 năm thành lập huyện. Trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc định hướng thông tin, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kịp thời biểu dương, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.
IMG_20200109_161414.jpg

IMG20200109161715.jpg
Hình ảnh tại hội nghị
 
      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đánh giá cáo vai trò đóng góp của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Trên cơ sở đó đồng chí mong muốn năm 2020 là năm then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, do đó đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Các cộng tác viên dư luận xã hội phát huy hơn nữa vai trò làm tốt công tác phản hồi nhanh các sự việc nổi bật ở cơ sở để cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời. Đẩy mạnh các nội dung hoạt động phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Tại hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho 4 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc ttrong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019./.
                                                                                                                               Văn Hùng
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa