Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
160
Hôm qua:
5086
Tuần này:
160
Tháng này:
65008
Tất cả:
2369089

Hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.

Ngày 09/09/2020 16:17:47

Qua 4 năm triển khai, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

    Những phẩm chất cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và trong cuộc sống đời thường của mỗi người dân. Từng cán bộ, đảng viên đã ý thức rõ và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học, ý thức phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tạo dựng niềm tin, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Để đánh giá hoạt động và hiệu quả thực hiện của các Đảng bộ, Chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, hàng năm Huyện ủy, mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết  đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biển, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp huyện được hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu nội dung; quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn huyện.
 
IMG_0788[1].JPG

so kết 3 năm 4.jpg

Dung 1.jpg
Một số hình ảnh về công tác thi đua khen thưởng trong  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Huyện.
 
     Qua 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 73 tập thể và 155 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện biểu dương và tặng Giấy khen; có 6 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và tặng Bằng khen. Có 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong Sách “Những điển hình tiến tiến học tập làm theo Bác năm 2017 và năm 2018”. Ở cấp cơ sở có hàng trăm các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học biểu dương, khen thưởng hằng năm.
    Trong dịp sơ kết 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", toàn huyện có 21 tập thể, và 32 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen là điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị.
                                                                                                  Thùy Dung


 

Hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 09/09/2020 16:17:47 (GMT+7)

Qua 4 năm triển khai, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

    Những phẩm chất cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và trong cuộc sống đời thường của mỗi người dân. Từng cán bộ, đảng viên đã ý thức rõ và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học, ý thức phục vụ nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tạo dựng niềm tin, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Để đánh giá hoạt động và hiệu quả thực hiện của các Đảng bộ, Chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, hàng năm Huyện ủy, mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết  đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biển, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cấp huyện được hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu nội dung; quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn huyện.
 
IMG_0788[1].JPG

so kết 3 năm 4.jpg

Dung 1.jpg
Một số hình ảnh về công tác thi đua khen thưởng trong  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Huyện.
 
     Qua 4 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 73 tập thể và 155 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND huyện biểu dương và tặng Giấy khen; có 6 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và tặng Bằng khen. Có 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong Sách “Những điển hình tiến tiến học tập làm theo Bác năm 2017 và năm 2018”. Ở cấp cơ sở có hàng trăm các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học biểu dương, khen thưởng hằng năm.
    Trong dịp sơ kết 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", toàn huyện có 21 tập thể, và 32 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen là điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị.
                                                                                                  Thùy Dung