Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
919
Hôm qua:
1083
Tuần này:
919
Tháng này:
40614
Tất cả:
1157219

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2018

Ngày 05/10/2018 08:05:36

Quý IV năm 2018, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2018); 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018); 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày vì người nghèo 31/12…

Đặc biệt, trong quý IV/2018 diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/9 đến 2/10/2018 (tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất) với quy mô cấp tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 24/9/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2018; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền Quý IV/2018 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong quý IV/2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng, gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 - 2019).

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 (Lễ kỷ niệm và các hoạt động lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 30/9 đến 02/10/2018, tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất; Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 01/10, tức 22/8 âm lịch).

- Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh trong năm 2018, nhằm tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng, lòng biết ơn của con cháu đối với công lao của tiền nhân đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập của nước nhà.

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và đóng góp to lớn của Nghĩa quân Lam Sơn; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Đưa tin, phản ánh việc tổ chức chuỗi các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm, như: dâng hương, dâng chúc văn tế lễ, Hội chợ khởi nghiệp Họ Lê Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật quần chúng Họ Lê Việt Nam; Hội thảo khoa học... Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét sự kiện Lễ kỷ niệm và các hoạt động diễn ra trong lễ hội.

1.2. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban Đảng: 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930-14/10/2018), 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2018), 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra (16/10/1948-16/10/2018); 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930-18/10/2018).

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

- Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục.

- Tuyên truyền, giáo dục,vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định giá trị to lớn của Tác phẩm gắn với việc tuyên truyền các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng; khơi dậy và phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, như: Hội thảo khoa học (cấp quốc gia), sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đềTác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2018)

Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn. Mỗi các bộ, Đảng viên cần luôn xác định: “Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được…”; “…Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”.

1.5. Một số ngày kỷ niệm khác

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống LLVT Thanh Hóa (09/10/1947-9/10/2018); 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018); 72 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá (10/10/1946-10/10/2018); 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018); 62 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2018); 57 năm Ngày truyền thống Mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2018); 132 năm Khởi nghĩa Ba Đình (26/11/1886-26/11/2018); 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2018)

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018 theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạotổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đềTác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay nhân kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018). Tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức triển khai đến đội ngũ báo cáo viên các hoạt động kỷ niệm hàng tháng trong quý IV/2018 để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh trong quý IV/2018, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Hướng dẫn Đài truyền thanh cơ sở, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong quý IV/2018, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

4. Trung tâm Văn hóa - TDTT

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao.… phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh.

5. Đài truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của huyện; những đóng góp to lớn của quân và dân Triệu Sơn, Thanh Hóa vào sự nghiệp cách mạng. Hướng dẫn đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)!

3. Chào mừng kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang!

4. Nhiệt liệt chào mừng Lễ hội Lam Kinh 2018!

5. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

6. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Triệu Sơn trở thành huyện khá của tỉnh!

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2018

Đăng lúc: 05/10/2018 08:05:36 (GMT+7)

Quý IV năm 2018, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2018); 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018); 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày vì người nghèo 31/12…

Đặc biệt, trong quý IV/2018 diễn ra sự kiện Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/9 đến 2/10/2018 (tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất) với quy mô cấp tỉnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 24/9/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2018; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền Quý IV/2018 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong quý IV/2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng, gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 - 2019).

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 (Lễ kỷ niệm và các hoạt động lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 30/9 đến 02/10/2018, tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất; Lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 01/10, tức 22/8 âm lịch).

- Đây là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh trong năm 2018, nhằm tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng, lòng biết ơn của con cháu đối với công lao của tiền nhân đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập của nước nhà.

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và đóng góp to lớn của Nghĩa quân Lam Sơn; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Đưa tin, phản ánh việc tổ chức chuỗi các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm, như: dâng hương, dâng chúc văn tế lễ, Hội chợ khởi nghiệp Họ Lê Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật quần chúng Họ Lê Việt Nam; Hội thảo khoa học... Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét sự kiện Lễ kỷ niệm và các hoạt động diễn ra trong lễ hội.

1.2. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban Đảng: 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930-14/10/2018), 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2018), 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra (16/10/1948-16/10/2018); 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930-18/10/2018).

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

- Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục.

- Tuyên truyền, giáo dục,vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Khẳng định giá trị to lớn của Tác phẩm gắn với việc tuyên truyền các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng; khơi dậy và phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, như: Hội thảo khoa học (cấp quốc gia), sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đềTác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2018)

Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn. Mỗi các bộ, Đảng viên cần luôn xác định: “Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được…”; “…Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”.

1.5. Một số ngày kỷ niệm khác

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống LLVT Thanh Hóa (09/10/1947-9/10/2018); 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018); 72 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá (10/10/1946-10/10/2018); 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018); 62 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2018); 57 năm Ngày truyền thống Mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2018); 132 năm Khởi nghĩa Ba Đình (26/11/1886-26/11/2018); 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2018)

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018 theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạotổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đềTác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay nhân kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018). Tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức triển khai đến đội ngũ báo cáo viên các hoạt động kỷ niệm hàng tháng trong quý IV/2018 để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh trong quý IV/2018, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Hướng dẫn Đài truyền thanh cơ sở, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong quý IV/2018, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

4. Trung tâm Văn hóa - TDTT

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao.… phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh.

5. Đài truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của huyện; những đóng góp to lớn của quân và dân Triệu Sơn, Thanh Hóa vào sự nghiệp cách mạng. Hướng dẫn đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2018.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2018)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)!

3. Chào mừng kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang!

4. Nhiệt liệt chào mừng Lễ hội Lam Kinh 2018!

5. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

6. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Triệu Sơn trở thành huyện khá của tỉnh!

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Dự báo thời tiết Thanh Hóa