Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
679
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20403
Tháng này:
86668
Tất cả:
2626914

Ban chỉ đạo 35 tổ chức Hội nghị giao ban công tác 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Ngày 06/11/2020 18:20:19

Ngày 6/11/2020, Ban chỉ đạo 35 huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

   CIMG6987.JPG

CIMG6992.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


   Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo. Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị, tại hội nghị các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là BCĐ 35), nhiệm kỳ 2020 – 2025; phân công nhiệm vụ trong thành viên BCĐ; thông qua dự thảo báo cáo công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.
   Trong 10 tháng năm 2020, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.…Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt những vấn đề dư luận nhân dân trong huyện quan tâm, theo dõi như: Đại dịch Covid-19; tình hình biển Đông; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả kỳ thi THPT quốc gia và công bố điểm xét tuyển đại học…Từ đó định hướng dư luận, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội được tăng cường, tiếp tục khẳng định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cơ quan chuyên môn đã kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong xã hội.
   Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 82-QĐ/HU, ngày 11/9/2020, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc; tổ chức; chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo.
    Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá phân tích những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện quy chế hoạt động của BCĐ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp ý kiến của các thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Tổ thư ký tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung hoàn thiện Quy chế, báo cáo kết quả hoat động 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020. Các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.
                                                                                           Thùy Dung

 

Ban chỉ đạo 35 tổ chức Hội nghị giao ban công tác 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Đăng lúc: 06/11/2020 18:20:19 (GMT+7)

Ngày 6/11/2020, Ban chỉ đạo 35 huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

   CIMG6987.JPG

CIMG6992.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


   Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo. Đồng chí PBT thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị, tại hội nghị các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là BCĐ 35), nhiệm kỳ 2020 – 2025; phân công nhiệm vụ trong thành viên BCĐ; thông qua dự thảo báo cáo công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.
   Trong 10 tháng năm 2020, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.…Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt những vấn đề dư luận nhân dân trong huyện quan tâm, theo dõi như: Đại dịch Covid-19; tình hình biển Đông; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả kỳ thi THPT quốc gia và công bố điểm xét tuyển đại học…Từ đó định hướng dư luận, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội được tăng cường, tiếp tục khẳng định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cơ quan chuyên môn đã kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong xã hội.
   Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 82-QĐ/HU, ngày 11/9/2020, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc; tổ chức; chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo.
    Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá phân tích những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020; đóng góp ý kiến bổ sung để hoàn thiện quy chế hoạt động của BCĐ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp ý kiến của các thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Tổ thư ký tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung hoàn thiện Quy chế, báo cáo kết quả hoat động 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020. Các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện.
                                                                                           Thùy Dung