Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2584
Hôm qua:
3744
Tuần này:
15340
Tháng này:
67375
Tất cả:
7307168

63 quần chúng ưu tú của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Ngày 06/05/2023 12:09:20

Ngày 6/5/2023, tại Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 111 cho 63 quần chúng ưu tú của Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; đây là lớp học bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng thứ 2 được Huyện ủy tổ chức tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa trong thời gian qua.

z4321315683686_36a2513a46398be47e1eccda3f3bf91b.jpg
 z4321315745050_b7812ddb31dec647668ef61b3c28ea2c.jpg
z4321315490794_c55cb3f06446c27393b9b647cd5df7c5.jpg
                                             Các đại biểu và học viên về dự lễ khai giảng.

    Về dự khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Huyện ủy; Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Nông nghiệpThanh Hóa.
z4321316452764_6ee098b935d13ff58007f9a01fec61c5.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp học.
 
     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng, đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp học đề ra; thực hiện nghe giảng, thảo luận, nghiên cứu tài liệu, trong quá trình học tập gắn lý luận với liên hệ thực tế, phấn đấu cuối khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện và đủ điều kiện viết bài thu hoạch, trong đó tỷ lệ bài thu hoạch có chất lượng chiếm tỷ lệ cao.
     Qua lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, làm nền tảng ban đầu giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về đường lối, chủ trương lãnh đạo cách mạng; về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; những truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng; những thành tựu vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng và những giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó giúp các quần chúng ưu tú có định hướng đúng về chính trị, tư tưởng; xây dựng ch o mình một động cơ phấn đấu đúng đắn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
                                                                   Thùy Dung


 

63 quần chúng ưu tú của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Đăng lúc: 06/05/2023 12:09:20 (GMT+7)

Ngày 6/5/2023, tại Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 111 cho 63 quần chúng ưu tú của Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; đây là lớp học bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng thứ 2 được Huyện ủy tổ chức tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa trong thời gian qua.

z4321315683686_36a2513a46398be47e1eccda3f3bf91b.jpg
 z4321315745050_b7812ddb31dec647668ef61b3c28ea2c.jpg
z4321315490794_c55cb3f06446c27393b9b647cd5df7c5.jpg
                                             Các đại biểu và học viên về dự lễ khai giảng.

    Về dự khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Huyện ủy; Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Nông nghiệpThanh Hóa.
z4321316452764_6ee098b935d13ff58007f9a01fec61c5.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp học.
 
     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng, đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy lớp học đề ra; thực hiện nghe giảng, thảo luận, nghiên cứu tài liệu, trong quá trình học tập gắn lý luận với liên hệ thực tế, phấn đấu cuối khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện và đủ điều kiện viết bài thu hoạch, trong đó tỷ lệ bài thu hoạch có chất lượng chiếm tỷ lệ cao.
     Qua lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, làm nền tảng ban đầu giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về đường lối, chủ trương lãnh đạo cách mạng; về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; những truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng; những thành tựu vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng và những giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó giúp các quần chúng ưu tú có định hướng đúng về chính trị, tư tưởng; xây dựng ch o mình một động cơ phấn đấu đúng đắn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
                                                                   Thùy Dung