Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
571
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17904
Tháng này:
17904
Tất cả:
1978514

Huyện ủy Triệu Sơn công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại các xã Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường.

Ngày 10/04/2019 15:50:50

Chiều ngày 9/4/2019 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường.

Tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện các ban ngành cấp huyện, cán bộ chỉ đạo các xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và các đồng chí là Bí thư, Thôn trưởng của 3 xã.
Tại xã Tiến Nông, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Xuân Bảy, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Khuyến Nông bầu làm Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định về việc giao phụ trách xã Tiến Nông cho đồng chí Nguyễn Lê Khương, PCT UBND xã cho đến khi HĐND xã bầu được Chủ tịch UBND xã.
Tại xã Khuyến Nông, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Trọng Vân, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Xuân Bảy, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Khuyến Nông bầu làm Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại xã Nông Trường, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Quang Hải, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã vân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Nông Trường nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Nông Trường bầu làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động và giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời đồng chí cũng đã phát biểu khẳng định việc luân chuyển cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, khẳng định tính hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ. Do đó đề nghị các địa phương nhất là từng cán bộ, Đảng viên phải làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng. Đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động phải tích cực học hỏi, phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là trong chương trình xây dựng NTM mà các địa phương đang triển khai thực hiện, xây dựng tập thể đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ các đồng chí Nguyễn Lê Khương, đồng chí Lê Xuân Bảy, đồng chí Lê Quang Hải đã hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác mới được phân công.

CIMG2688.JPG

CIMG2691.JPG

CIMG2692.JPG


CIMG2701.JPG

CIMG2699.JPG

CIMG2703.JPG

CIMG2705.JPG

CIMG2702.JPG

Thùy Dung
 

Huyện ủy Triệu Sơn công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại các xã Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường.

Đăng lúc: 10/04/2019 15:50:50 (GMT+7)

Chiều ngày 9/4/2019 Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường.

Tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện các ban ngành cấp huyện, cán bộ chỉ đạo các xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và các đồng chí là Bí thư, Thôn trưởng của 3 xã.
Tại xã Tiến Nông, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Xuân Bảy, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Khuyến Nông bầu làm Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã công bố Quyết định về việc giao phụ trách xã Tiến Nông cho đồng chí Nguyễn Lê Khương, PCT UBND xã cho đến khi HĐND xã bầu được Chủ tịch UBND xã.
Tại xã Khuyến Nông, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Trọng Vân, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Dân Lực nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Xuân Bảy, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Khuyến Nông bầu làm Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại xã Nông Trường, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của BTV Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Quang Hải, thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã vân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ PBT Đảng bộ xã Nông Trường nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để HĐND xã Nông Trường bầu làm Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định cho các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động và giao nhiệm vụ công tác mới, đồng thời đồng chí cũng đã phát biểu khẳng định việc luân chuyển cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, khẳng định tính hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ. Do đó đề nghị các địa phương nhất là từng cán bộ, Đảng viên phải làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng. Đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các đồng chí cán bộ được luân chuyển, điều động phải tích cực học hỏi, phát huy năng lực, kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là trong chương trình xây dựng NTM mà các địa phương đang triển khai thực hiện, xây dựng tập thể đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ các đồng chí Nguyễn Lê Khương, đồng chí Lê Xuân Bảy, đồng chí Lê Quang Hải đã hứa quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác mới được phân công.

CIMG2688.JPG

CIMG2691.JPG

CIMG2692.JPG


CIMG2701.JPG

CIMG2699.JPG

CIMG2703.JPG

CIMG2705.JPG

CIMG2702.JPG

Thùy Dung
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa