Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5019
Hôm qua:
5357
Tuần này:
25145
Tháng này:
64781
Tất cả:
2368862

Huyện ủy Triệu Sơn công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 13/08/2020 15:26:51

Ngày 12/8/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại xã Đồng Lợi, thị trấn Nưa, thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực, xã Thọ Thế, xã Xuân Thịnh, xã Hợp Lý.

    Dự công bố các Quyết định có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị có cán bộ được điều động, luân chuyển.
IMG-1695.JPG

IMG-1690.JPG
                                                          Công bố Quyết định tại xã Đồng Lợi.

    Tại xã Đồng Lợi, đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về điều động đồng chí Lê Đình Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thị trấn Nưa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng bộ, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Nưa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Đồng Lợi, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
IMG-1715.JPG
Công bố Quyết định tại thị trấn Nưa

    Tại thị trấn Nưa, công bố Quyết định điều động đồng chí Hà Quang Hân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thị trấn Triệu sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Triệu Sơn; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ thị trấn Nưa, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
 
IMG-1746.JPG

IMG-1754.JPG
                                                     Công bố Quyết định tại thị trấn Triệu Sơn.

 Tại thị trấn Triệu Sơn, công bố Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
IMG-1767.JPG
Công bố Quyết định tại xã Dân Lực.
 
   Tại xã Dân Lực công bố Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Dân Lực, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
DSC_2188.JPG
Công bố Quyết định tại xã Xuân Thịnh.

   Tại xã Xuân Thịnh đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Văn Cương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư trực Đảng xã Thọ Thế, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Xuân Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Xuân Thịnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
DSC_2184.JPG
Công bố Quyết định tại xã Thọ Thế.
 
     Tại xã Thọ Thọ Thế, đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Khắc Thanh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thôi giữ chức Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí Đảng bộ xã Thọ Thế nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Thọ Thế bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Công bố Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; Chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực Đảng xã Thọ Thế nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
DSC_2204.JPG
Công bố Quyết định tại xã Hợp Lý.

     Tại xã Hợp Lý đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Đình Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Hợp Lý bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
     Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định cho các đồng chí được Ban thường vụ Huyện ủy điều động nhận công tác mới tại các xã, phát biểu tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, việc luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng mà hiện nay các địa phương trên cả nước mà trong đó có huyện Triệu Sơn đang tập trung triển khai thực hiện, đồng thời nêu rõ những tác động tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương khi thực hiện việc luân chuyển cán bộ, đồng chí mong muốn, các đồng chí được luân chuyển và nhận nhiệm vụ công tác mới cần nhanh chóng bàn giao công việc tại đơn vị cũ, tiếp cận nhanh với địa phương mới, phát huy vai trò năng lực, sở trường và kinh nghiệm trong công tác của mình, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã chung sức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã đã đề ra. Đề nghị các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, quan tâm giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt là phải nhanh chóng bố trí, sắp xếp thời gian để tổ chức họp HĐND xã bầu chức danh Chủ tịch UBND đảm bảo đúng quy định.
    Phát biểu nhận nhiệm vụ các đồng chí được điều động, luân chuyển đã cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Huyện ủy, hứa quyết tâm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.
  
                                                                                Thực hiện:   Đình Duyến- Văn Hùng


 

Huyện ủy Triệu Sơn công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Đăng lúc: 13/08/2020 15:26:51 (GMT+7)

Ngày 12/8/2020, Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại xã Đồng Lợi, thị trấn Nưa, thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực, xã Thọ Thế, xã Xuân Thịnh, xã Hợp Lý.

    Dự công bố các Quyết định có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị có cán bộ được điều động, luân chuyển.
IMG-1695.JPG

IMG-1690.JPG
                                                          Công bố Quyết định tại xã Đồng Lợi.

    Tại xã Đồng Lợi, đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về điều động đồng chí Lê Đình Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thị trấn Nưa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng bộ, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Nưa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Đồng Lợi, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
IMG-1715.JPG
Công bố Quyết định tại thị trấn Nưa

    Tại thị trấn Nưa, công bố Quyết định điều động đồng chí Hà Quang Hân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thị trấn Triệu sơn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Triệu Sơn; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ thị trấn Nưa, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
 
IMG-1746.JPG

IMG-1754.JPG
                                                     Công bố Quyết định tại thị trấn Triệu Sơn.

 Tại thị trấn Triệu Sơn, công bố Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ thị trấn Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
IMG-1767.JPG
Công bố Quyết định tại xã Dân Lực.
 
   Tại xã Dân Lực công bố Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Dân Lực, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020, giới thiệu để HĐND xã Dân Lực bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
DSC_2188.JPG
Công bố Quyết định tại xã Xuân Thịnh.

   Tại xã Xuân Thịnh đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Văn Cương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư trực Đảng xã Thọ Thế, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Xuân Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Xuân Thịnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
DSC_2184.JPG
Công bố Quyết định tại xã Thọ Thế.
 
     Tại xã Thọ Thọ Thế, đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Khắc Thanh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thôi giữ chức Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí Đảng bộ xã Thọ Thế nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Thọ Thế bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Công bố Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh; Chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Trực Đảng xã Thọ Thế nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020.
DSC_2204.JPG
Công bố Quyết định tại xã Hợp Lý.

     Tại xã Hợp Lý đại diện Ban tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Phạm Đình Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành, Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 12/8/2020; giới thiệu để HĐND xã Hợp Lý bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
     Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã trao Quyết định cho các đồng chí được Ban thường vụ Huyện ủy điều động nhận công tác mới tại các xã, phát biểu tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, việc luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng mà hiện nay các địa phương trên cả nước mà trong đó có huyện Triệu Sơn đang tập trung triển khai thực hiện, đồng thời nêu rõ những tác động tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương khi thực hiện việc luân chuyển cán bộ, đồng chí mong muốn, các đồng chí được luân chuyển và nhận nhiệm vụ công tác mới cần nhanh chóng bàn giao công việc tại đơn vị cũ, tiếp cận nhanh với địa phương mới, phát huy vai trò năng lực, sở trường và kinh nghiệm trong công tác của mình, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã chung sức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã đã đề ra. Đề nghị các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, quan tâm giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt là phải nhanh chóng bố trí, sắp xếp thời gian để tổ chức họp HĐND xã bầu chức danh Chủ tịch UBND đảm bảo đúng quy định.
    Phát biểu nhận nhiệm vụ các đồng chí được điều động, luân chuyển đã cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Huyện ủy, hứa quyết tâm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.
  
                                                                                Thực hiện:   Đình Duyến- Văn Hùng