Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
533
Hôm qua:
4192
Tuần này:
17866
Tháng này:
17866
Tất cả:
1978476

Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định Điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa , Vân Sơn.

Ngày 10/04/2019 15:40:56

Căn cứ quyết định số 390-QĐ/TU, ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Căn cứ đề án số 05-ĐA/HU, ngày 3/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020, Căn cứ kế hoạch số 143-KH/HU, ngày 3/10/2018 của Ban Thượng vụ Huyện ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ngày 9/4/2019, Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định Điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa ,Vân Sơn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Quản Trọng Thể trưởng phòng Nội vụ huyện, các đồng chí trong Đảng ủy- HĐND-UBND- MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư, thôn trưởng 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa, Vân Sơn. Tại xã Tân Ninh, đồng chí Lê Đình Long, phó Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện ủy về Điều động đồng chí Trần Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.  Tại xã Thái Hòa, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện Ủy về Điều động đồng chí Lê Bá Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái hòa, thôi tham gia BCH,BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2015-20120, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Vân Sơn bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố Quyết định của BTV Huyện ủy điều động đồng chí Lê Đình Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH,BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Thái Hòa, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021. Tại xã Vân Sơn, đồng chí Lê Tiến Dũng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện ủy về Điều động đồng chí Lê Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, thôi tham gia BCH,BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhiệm kỳ 2015-20120, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Vân Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nông Trường, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Nông Trường, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố Quyết định của BTV Huyện ủy điều động đồng chí Lê Bá Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Vân Sơn, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt BTV Huyện ủy đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao quyết định điều động và hoa cho các đồng chí, đồng chí mong muốn các đồng chí được điều động lần này cần tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua, để cùng với chính quyền, địa phương, đơn vị mới nhận nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các động chí được điều động đã hứa quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 các đơn vị đã đề ra.

received_1564698026995990.jpeg

received_350358805574937.jpeg

received_1987333351377068.jpeg

Đình Duyến
 

Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định Điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa , Vân Sơn.

Đăng lúc: 10/04/2019 15:40:56 (GMT+7)

Căn cứ quyết định số 390-QĐ/TU, ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ. Căn cứ đề án số 05-ĐA/HU, ngày 3/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020, Căn cứ kế hoạch số 143-KH/HU, ngày 3/10/2018 của Ban Thượng vụ Huyện ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ngày 9/4/2019, Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định Điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa ,Vân Sơn.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Quản Trọng Thể trưởng phòng Nội vụ huyện, các đồng chí trong Đảng ủy- HĐND-UBND- MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư, thôn trưởng 3 xã, Tân Ninh, Thái Hòa, Vân Sơn. Tại xã Tân Ninh, đồng chí Lê Đình Long, phó Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện ủy về Điều động đồng chí Trần Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.  Tại xã Thái Hòa, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện Ủy về Điều động đồng chí Lê Bá Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái hòa, thôi tham gia BCH,BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2015-20120, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Vân Sơn bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố Quyết định của BTV Huyện ủy điều động đồng chí Lê Đình Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH,BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Thái Hòa, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021. Tại xã Vân Sơn, đồng chí Lê Tiến Dũng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thông báo quyết định của BTV Huyện ủy về Điều động đồng chí Lê Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, thôi tham gia BCH,BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhiệm kỳ 2015-20120, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Vân Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nông Trường, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Nông Trường, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố Quyết định của BTV Huyện ủy điều động đồng chí Lê Bá Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa, thôi tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021, để chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu ứng cử để HĐND xã Vân Sơn, bầu chủ tịch UBND xã Nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt BTV Huyện ủy đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao quyết định điều động và hoa cho các đồng chí, đồng chí mong muốn các đồng chí được điều động lần này cần tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua, để cùng với chính quyền, địa phương, đơn vị mới nhận nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các động chí được điều động đã hứa quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 các đơn vị đã đề ra.

received_1564698026995990.jpeg

received_350358805574937.jpeg

received_1987333351377068.jpeg

Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa