Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2092
Hôm qua:
5220
Tuần này:
18378
Tháng này:
2092
Tất cả:
2424535

Hội nghị bàn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24/05/2019 15:50:10

Ngày 24/5/2019, tại hội trường tầng 3 Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị bàn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí: Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, hướng dẫn quy trình giới thiệu, bỏ phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện. Sau khi được quán triệt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu  bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ và chức danh cán bộ chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và Phiếu xin ý kiến bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định với số phiếu nhất trí cao. Đây là bước đầu tiên trong giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Ngay sau đó tiếp tục tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để chốt danh sách nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2015-2020; 2020 – 2025. Phát biểu tại hội nghị đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, khẳng định công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề, bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cơ cấu cán bộ hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị, đồng chí Bí thư thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, nghiên cứu xem xét lựa trọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn. Việc quy hoạch  cán bộ lãnh đạo quản lý, nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện. Đây là công việc rất quan trọng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch./.
DSC_1838.JPG

DSC_1843.JPG

DSC_1840.JPG

Văn Hùng

 

Hội nghị bàn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Đăng lúc: 24/05/2019 15:50:10 (GMT+7)

Ngày 24/5/2019, tại hội trường tầng 3 Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị bàn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí: Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, hướng dẫn quy trình giới thiệu, bỏ phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện. Sau khi được quán triệt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu  bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ và chức danh cán bộ chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và Phiếu xin ý kiến bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định với số phiếu nhất trí cao. Đây là bước đầu tiên trong giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Ngay sau đó tiếp tục tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để chốt danh sách nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện nhiệm kỳ 2015-2020; 2020 – 2025. Phát biểu tại hội nghị đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, khẳng định công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề, bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cơ cấu cán bộ hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị, đồng chí Bí thư thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, nghiên cứu xem xét lựa trọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn. Việc quy hoạch  cán bộ lãnh đạo quản lý, nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện. Đây là công việc rất quan trọng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch./.
DSC_1838.JPG

DSC_1843.JPG

DSC_1840.JPG

Văn Hùng