Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
327
Hôm qua:
3681
Tuần này:
15394
Tháng này:
104224
Tất cả:
1952428

Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 02/03/2020 22:38:36

Ngày 28/2/2020, Chi bộ Văn phòng UBND huyện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 IMG-8176.JPG
â.jpg
Hình ảnh tại đại hội.

      Dự đại hội có 12/12 Đảng viên của Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Văn phòng UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng Chương trình công tác hàng năm, hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện và ban hành các văn bản của HĐND,UBND đúng pháp luật. Chủ động đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, Quyết định của UBND và Chủ tịch UBND huyện; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND, hội nghị thường kỳ của UBND huyện theo yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng đã chỉ đạo tham mưu đôn đốc, kiểm soát, ban hành trên 33.000 văn bản các loại của HĐND, UBND huyện đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định.Thực hiện tốt công tác quản lý văn bản, chuyển giao, phân phối văn bản đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin; ứng dụng phát huy tốt phần mềm về quản lý văn bản, giúp lãnh đạo UBND huyện thực hiện tốt quy trình theo dõi công việc; Công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu được thực hiện thường xuyên, đảm bảo; Bộ phận một cửa thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; phối hợp, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết TTHC theo phương châm “4 tăng”, “ 2 giảm”, “ 3 không” của UBND tỉnh; ứng dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử vào giải quyết TTHC, đưa chất lượng dịch vụ hành chính công của UBND huyện lên mức độ 3, 4 từ tháng 10/2019. Trong nhiệm kỳ, Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện đã chủ trì phối hợp tiếp nhận và trả kết quả gần 30.000 TTHC cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có trên 60% TTHC được trả kết quả trước hạn, 40% TTHC được trả đúng hạn.
    Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC luôn luôn tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, không có biểu hiện hách dịch, phiền hà, sách nhiễu để người dân phải phàn nàn, sự hài lòng của người dân ngày càng được tăng lên. Cùng với đó, Văn phòng đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm của UBND huyện; chủ động tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan nâng cao chất lượng điều kiện làm việc như máy vi tính, bàn làm việc… cho các phòng, ban, bộ phận của UBND.Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên để tiếp nhận đơn thư của công dân;Chi bộ luôn quan tâm triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến từng đảng viên trong Chi bộ.
        Tại Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2022 đã Bầu 3 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.
                                                                                                                                 Đình Duyến
 

Chi bộ Văn phòng UBND huyện Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng lúc: 02/03/2020 22:38:36 (GMT+7)

Ngày 28/2/2020, Chi bộ Văn phòng UBND huyện tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 IMG-8176.JPG
â.jpg
Hình ảnh tại đại hội.

      Dự đại hội có 12/12 Đảng viên của Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Văn phòng UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng Chương trình công tác hàng năm, hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện và ban hành các văn bản của HĐND,UBND đúng pháp luật. Chủ động đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, Quyết định của UBND và Chủ tịch UBND huyện; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND, hội nghị thường kỳ của UBND huyện theo yêu cầu. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng đã chỉ đạo tham mưu đôn đốc, kiểm soát, ban hành trên 33.000 văn bản các loại của HĐND, UBND huyện đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định.Thực hiện tốt công tác quản lý văn bản, chuyển giao, phân phối văn bản đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin; ứng dụng phát huy tốt phần mềm về quản lý văn bản, giúp lãnh đạo UBND huyện thực hiện tốt quy trình theo dõi công việc; Công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu được thực hiện thường xuyên, đảm bảo; Bộ phận một cửa thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; phối hợp, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết TTHC theo phương châm “4 tăng”, “ 2 giảm”, “ 3 không” của UBND tỉnh; ứng dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử vào giải quyết TTHC, đưa chất lượng dịch vụ hành chính công của UBND huyện lên mức độ 3, 4 từ tháng 10/2019. Trong nhiệm kỳ, Bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện đã chủ trì phối hợp tiếp nhận và trả kết quả gần 30.000 TTHC cho các tổ chức và cá nhân, trong đó có trên 60% TTHC được trả kết quả trước hạn, 40% TTHC được trả đúng hạn.
    Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC luôn luôn tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, không có biểu hiện hách dịch, phiền hà, sách nhiễu để người dân phải phàn nàn, sự hài lòng của người dân ngày càng được tăng lên. Cùng với đó, Văn phòng đã thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm của UBND huyện; chủ động tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan nâng cao chất lượng điều kiện làm việc như máy vi tính, bàn làm việc… cho các phòng, ban, bộ phận của UBND.Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên để tiếp nhận đơn thư của công dân;Chi bộ luôn quan tâm triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến từng đảng viên trong Chi bộ.
        Tại Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2022 đã Bầu 3 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.
                                                                                                                                 Đình Duyến
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa