Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
248
Hôm qua:
499
Tuần này:
248
Tháng này:
20721
Tất cả:
968635

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 102 QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị, tổng kết công tác kiểm tra giám sát

Ngày 12/01/2018 15:36:13

Ngày 11/1/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 102 QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH đảng bộ huyện, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, các Phó Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG8638.JPG
CIMG8644.JPG

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Công Phương, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy, triển khai những nội dung cơ bản của Quyết định 102 QĐ/TW của Bộ chính trị về sử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nghe đại diện ủy ban kiểm tra Huyện ủy trình bầy báo cáo tổng kết công các kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 cấp ủy, các tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát theo quy định. Các cuộc kiểm tra giám sát về cơ bản đã kết luận, thông báo kết quả, đánh giá được những ưu điểm, phát hiện nhắc nhở khắc phục kịp thời những thiếu sót khuyết điểm, phòng ngừa hạn chế các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Đồng thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của các đoàn thể ở các đơn vị năm 2017. Tuy nhiên việc thực hiện kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng ủy các cấp, các tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp vẫn còn những hạn chế như: việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có đơn vị còn chậm so với thời gian quy định, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát chưa cụ thể và chưa sát với nhiệm vụ chính trị. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở các cuộc kiểm tra, giám sát tác dụng chưa cao. Việc Chủ động thực hiện kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở để phát hiện tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời, còn nể nang, công tác giám sát của Chi bộ với đảng viên còn hạn chế, đảng viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ có biểu hiện tăng. Sau khi nghe các nội dung, hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiếm đều thống nhất cao với các nội dung đã triển khai, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 97 của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Quyết định 102 QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ biết và tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, tạo sự thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên.Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện ủy, các ban ngành và các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, qua đó chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Các Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị năm 2018 với các chuyên đề cụ thể. Tăng cường công tác giám sát,chủ động phát hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát thực sự có năng lực, kỹ năng sử lý công việc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong năm 2018.


Thùy Dung

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 102 QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị, tổng kết công tác kiểm tra giám sát

Đăng lúc: 12/01/2018 15:36:13 (GMT+7)

Ngày 11/1/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 102 QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH đảng bộ huyện, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, các Phó Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG8638.JPG
CIMG8644.JPG

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Công Phương, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy, triển khai những nội dung cơ bản của Quyết định 102 QĐ/TW của Bộ chính trị về sử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nghe đại diện ủy ban kiểm tra Huyện ủy trình bầy báo cáo tổng kết công các kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 cấp ủy, các tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát theo quy định. Các cuộc kiểm tra giám sát về cơ bản đã kết luận, thông báo kết quả, đánh giá được những ưu điểm, phát hiện nhắc nhở khắc phục kịp thời những thiếu sót khuyết điểm, phòng ngừa hạn chế các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Đồng thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của các đoàn thể ở các đơn vị năm 2017. Tuy nhiên việc thực hiện kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng ủy các cấp, các tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp vẫn còn những hạn chế như: việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có đơn vị còn chậm so với thời gian quy định, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát chưa cụ thể và chưa sát với nhiệm vụ chính trị. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở các cuộc kiểm tra, giám sát tác dụng chưa cao. Việc Chủ động thực hiện kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở để phát hiện tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời, còn nể nang, công tác giám sát của Chi bộ với đảng viên còn hạn chế, đảng viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ có biểu hiện tăng. Sau khi nghe các nội dung, hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiếm đều thống nhất cao với các nội dung đã triển khai, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 97 của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Quyết định 102 QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ biết và tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, tạo sự thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên.Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện ủy, các ban ngành và các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, qua đó chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Các Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị năm 2018 với các chuyên đề cụ thể. Tăng cường công tác giám sát,chủ động phát hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của công dân. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát thực sự có năng lực, kỹ năng sử lý công việc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong năm 2018.


Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa