Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1805
Hôm qua:
6289
Tuần này:
12470
Tháng này:
122639
Tất cả:
7515709

Giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

Ngày 15/07/2019 17:37:28

Chiều ngày 12/7/2019, tại Hội trường Ngành Dân, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hùng Vương - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí trong đại diện Thường trực HĐND; Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác dân vận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận của chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Công tác xây dựng, củng cố tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện quan tâm chú trọng và thực hiện hiệu quả. Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động mới được tập trung thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác năm 2019 của từng tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Tập trung thực hiện công tác nắm tình hình đoàn viên, hội viên, tình hình cơ sở và tham gia giải quyết, phối hợp giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2919.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2019, đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Kim Chất - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, và đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành trong khối quan tâm các nội dung: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, trọng tâm là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và các ngày kỷ niệm của đất nước, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "dân vận khéo”. Nâng cao hiệu quả việc phối hợp hoạt động công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương của địa phương, của các ban ngành, đoàn thể; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM. Đối với công tác nắm tình hình cơ sở, chủ động, phối hợp giải quyết và tham mưu giải quyết các vấn đề tại cơ sở. MTTQ, các tổ chức đoàn thể cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của khối của khối theo hướng cụ thể, hiệu quả, chọn và đăng ký những việc phù hợp với ngành mình để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động, các mô hình của từng đoàn thể, quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chuyển đổi diện tích đất lúa, công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện, công tác phát triển sản xuất, công tác giảm nghèo, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, tín dụng đen...,góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019./.
IMG_0427[1].JPG

IMG_0433[1].JPG

Lê Anh

 

Giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

Đăng lúc: 15/07/2019 17:37:28 (GMT+7)

Chiều ngày 12/7/2019, tại Hội trường Ngành Dân, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hùng Vương - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí trong đại diện Thường trực HĐND; Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác dân vận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận của chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Công tác xây dựng, củng cố tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện quan tâm chú trọng và thực hiện hiệu quả. Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức, xây dựng các mô hình hoạt động mới được tập trung thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác năm 2019 của từng tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Tập trung thực hiện công tác nắm tình hình đoàn viên, hội viên, tình hình cơ sở và tham gia giải quyết, phối hợp giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2919.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội 6 tháng đầu năm 2019, đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Kim Chất - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, và đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành trong khối quan tâm các nội dung: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, trọng tâm là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và các ngày kỷ niệm của đất nước, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "dân vận khéo”. Nâng cao hiệu quả việc phối hợp hoạt động công tác dân vận, nắm chắc tình hình nhân dân, phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương của địa phương, của các ban ngành, đoàn thể; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM. Đối với công tác nắm tình hình cơ sở, chủ động, phối hợp giải quyết và tham mưu giải quyết các vấn đề tại cơ sở. MTTQ, các tổ chức đoàn thể cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của khối của khối theo hướng cụ thể, hiệu quả, chọn và đăng ký những việc phù hợp với ngành mình để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động, các mô hình của từng đoàn thể, quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chuyển đổi diện tích đất lúa, công tác phát triển BHYT, BHXH tự nguyện, công tác phát triển sản xuất, công tác giảm nghèo, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, tín dụng đen...,góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019./.
IMG_0427[1].JPG

IMG_0433[1].JPG

Lê Anh