Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2936
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7204
Tháng này:
54353
Tất cả:
3186749

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29/03/2021 13:54:23

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

CIMG7748.JPG

 CIMG7750.JPG
CIMG7751.JPG

 CIMG7746.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn
 
         Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.
         Tại điểm cầu Tỉnh ủy  Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
        Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện; Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức của đơn vị, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Phát biểu khai mac hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
       Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đạt chất lượng cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể,nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm thường xuyên, quan trọng; cần tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội. Nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân...
       Theo chương trình, trong 2 ngày, Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
        Sau nội dung bế mạc hội nghị toàn quốc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian hoàn thành các hội nghị đối với cấp tỉnh trước ngày 30/4/2021, cấp huyện trước ngày 30/5/2021, cấp cơ sở trước ngày 30/6/2021.
       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với tình hình của địa phương, đơn vị; gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời, nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình hành động; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc tìm tòi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải đồng bộ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
       Trước mắt, cần bám sát Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng.
Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết về đầu tư; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất. Các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng các kịch bản phát triển của ngành, lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và tình hình thực tế, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật. Các ban, sở, ngành, MTTQ cấp tỉnh cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thông qua kênh thông tin báo chí, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm những địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành dẫn đến sai phạm, trì trệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm các quy định của Đảng. Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…
                                                                                                                       Thùy Dung


 

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đăng lúc: 29/03/2021 13:54:23 (GMT+7)

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

CIMG7748.JPG

 CIMG7750.JPG
CIMG7751.JPG

 CIMG7746.JPG
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Triệu Sơn
 
         Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.
         Tại điểm cầu Tỉnh ủy  Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
        Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện; Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức của đơn vị, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Phát biểu khai mac hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
       Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đạt chất lượng cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể,nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm thường xuyên, quan trọng; cần tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội. Nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân...
       Theo chương trình, trong 2 ngày, Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
        Sau nội dung bế mạc hội nghị toàn quốc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian hoàn thành các hội nghị đối với cấp tỉnh trước ngày 30/4/2021, cấp huyện trước ngày 30/5/2021, cấp cơ sở trước ngày 30/6/2021.
       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với tình hình của địa phương, đơn vị; gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời, nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình hành động; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc tìm tòi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải đồng bộ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
       Trước mắt, cần bám sát Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng.
Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích.
Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết về đầu tư; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất. Các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng các kịch bản phát triển của ngành, lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và tình hình thực tế, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật. Các ban, sở, ngành, MTTQ cấp tỉnh cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thông qua kênh thông tin báo chí, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm những địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành dẫn đến sai phạm, trì trệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm các quy định của Đảng. Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…
                                                                                                                       Thùy Dung